A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Ooyde

Ooyde

Ooyde ko Daande Baɗowal

Ooyde ina waawi ɓaggeede e fannu Jaŋde.

Firo

Heedde hakkunde mum e ko reentotoo ko

Ɓeydou firo woɗngo

Firlito baɗal : Ooyde

Daande baɗowal

Timmungal gadanal
Mi ooy
A ooy
O ooy
En ngooy
Min ngooy
On ngooy
Ɓe ngooy
Timmungal ɗimmal
ngooy-mi
ngooy-ɗaa
O ooyi
ngooy-ɗen
Min ngooyi
ngooy-ɗon
Ɓe ngooyi
Timmungal ɗimmal
Miin ooyi
Aan ooyi
Kaŋko ooyi
Enen ngooyi
Minen ngooyi
Onon ngooyi
Kamɓe ngooyi
Timmungal ɗimmal
Mbeɗe ooyi
Aɗa ooyi
Ombo ooyi
Eɗen ngooyi
Emin ngooyi
Oɗon ngooyi
Eɓe ngooyi
Timmungal tataɗal
Mi ooyii
A ooyii
O ooyii
En ngooyii
Min ngooyii
On ngooyii
Ɓe ngooyii

Jogorngal nayaɓal
Miin ooyata
Aan ooyata
Kaŋko ooyata
Enen ngooyata
Minen ngooyata
Onon ngooyata
Kamɓe ngooyata
Jogorngal tataɓal
Mi ooyat
A ooyat
O ooyat
En ngooyat
Min ngooyat
On ngooyat
Ɓe ngooyat
Jogorngal ɗimmal
Mi ooya
ngooyaa
O ooya
ngooyen
Min ngooya
ngooyon
Ɓe ngooya
Jogorngal gadanal
Yo mi ooy
Yo a ooy
Yo o ooy
Yo en ngooy
Yo min ngooy
Yo on ngooy
Yo ɓe ngooy

Inɗe ceekaaɗe e Ooyde

Suɓo e inɗe limtaaɗe les ɗoo ɗee goodɗe, ɓoɗɗoyaa (Ɓeydu), ngam ɓeydude ɗe e Saggitorde nde
Ina woodi? Inɗe Firo

Inɗe ceekaaɗe e Ooyde

gooyoowo ooyooɓe gooyɗo ooyɓe gooyirgal gooyirɗe gooyal gooye gooygol gooyli
gooyol gooyi ngooydi ngooyri gooyɗi ooyannde gooyanɗe ooyoore gooyooje ooyo
gooye ooyre gooye

Inɗe ceekaaɗe e Ooyde jahduɗe pelle inɗe

gooyoowo o ngooyooba ba ngooyoori ndi gooyowol ngol ngooyooka ka ngooyooki ki ngooyooru ndu gooyokal kal gooyowal ngal gooyowel ngel
ngooyoongo ngo ngooyoore nde ngooyoongu ngu ngooyoonge nge ngooyowum ɗum ngooyowam ɗam ooyooɓe ɓe gooyooɗe ɗe gooyooɗi ɗi ngooyokon kon


Ooyde e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Ooyde e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Firo-nanndooji Ooyde

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Ooyde

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e OoydeCeerno amadaliw ɓeydani en Ooyde e deftere ndee.