A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Yeddude

Yeddude

Yeddude ko Daande Baɗowal

Yeddude ina waawi ɓaggeede e fannu Jaŋde.

Firo

Saloraade konngol

Ɓeydou firo woɗngo

Firlito baɗal : Yeddude

Daande baɗowal

Timmungal gadanal
Mi yeddu
A yeddu
O yeddu
En njeddu
Min njeddu
On njeddu
Ɓe njeddu
Timmungal ɗimmal
njeddu-mi
njeddu-ɗaa
O yeddi
njeddu-ɗen
Min njeddi
njeddu-ɗon
Ɓe njeddi
Timmungal ɗimmal
Miin yeddi
Aan yeddi
Kaŋko yeddi
Enen njeddi
Minen njeddi
Onon njeddi
Kamɓe njeddi
Timmungal ɗimmal
Mbeɗe yeddi
Aɗa yeddi
Ombo yeddi
Eɗen njeddi
Emin njeddi
Oɗon njeddi
Eɓe njeddi
Timmungal tataɗal
Mi yeddii
A yeddii
O yeddii
En njeddii
Min njeddii
On njeddii
Ɓe njeddii

Jogorngal nayaɓal
Miin yeddata
Aan yeddata
Kaŋko yeddata
Enen njeddata
Minen njeddata
Onon njeddata
Kamɓe njeddata
Jogorngal tataɓal
Mi yeddat
A yeddat
O yeddat
En njeddat
Min njeddat
On njeddat
Ɓe njeddat
Jogorngal ɗimmal
Mi yedda
njeddaa
O yedda
njedden
Min njedda
njeddon
Ɓe njedda
Jogorngal gadanal
Yo mi yeddu
Yo a yeddu
Yo o yeddu
Yo en njeddu
Yo min njeddu
Yo on njeddu
Yo ɓe njeddu

Inɗe ceekaaɗe e Yeddude

Suɓo e inɗe limtaaɗe les ɗoo ɗee goodɗe, ɓoɗɗoyaa (Ɓeydu), ngam ɓeydude ɗe e Saggitorde nde
Ina woodi? Inɗe Firo

Inɗe ceekaaɗe e Yeddude

jeddoowo yeddooɓe jedduɗo yedduɓe jeddirgal jeddirɗe jeddal jedde jeddugol jedduli
jeddol jeddi njeddidi njeddiri jeddiɗi yeddannde jeddanɗe yeddoore jeddooje yeddo
jedde yeddere jedde

Inɗe ceekaaɗe e Yeddude jahduɗe pelle inɗe

jeddoowo o njeddooba ba njeddoori ndi jeddowol ngol njeddooka ka njeddooki ki njeddooru ndu jeddokal kal jeddowal ngal jeddowel ngel
njeddoongo ngo njeddoore nde njeddoongu ngu njeddoonge nge njeddowum ɗum njeddowam ɗam yeddooɓe ɓe jeddooɗe ɗe jeddooɗi ɗi njeddokon kon


Yeddude e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Yeddude e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Firo-nanndooji Yeddude

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Yeddude

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e YeddudeCeerno amadaliw ɓeydani en Yeddude e deftere ndee.