A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Ɓuuteede

Ɓuuteede

Ɓuuteede ko Daande Baɗangal

Ɓuuteede ina waawi ɓaggeede e fannu Jaŋde.

Firo

Ɓuut/ee/de
Ñaamde haa ɓurtina, haa reedu dogooru heɓtoo ɗum heen. Ñande juulde taaske, liiduɓe ɓee e seereraaɓe ɓee ina keewi ɓuuteede.

Ɓeydan "Ɓuuteede" firo woɗngo

Binndanɗe jowitiiɗe e "Ɓuuteede" - Ɓeydan "Ɓuuteede" winndannde


Firlito baɗal : Ɓuuteede

Daande baɗangal

Timmungal gadanal
Mi Ɓuuta
A Ɓuuta
O Ɓuuta
En Ɓuuta
Min Ɓuuta
On Ɓuuta
Ɓe Ɓuuta
Timmungal ɗimmal
Ɓuutaa-mi
Ɓuuta-ɗaa
O Ɓuutaa
Ɓuuta-ɗen
Min Ɓuutaa
Ɓuuta-ɗon
Ɓe Ɓuutaa
Timmungal ɗimmal
Miin Ɓuutaa
Aan Ɓuutaa
Kaŋko Ɓuutaa
Enen Ɓuutaa
Minen Ɓuutaa
Onon Ɓuutaa
Kamɓe Ɓuutaa
Timmungal ɗimmal
Mbeɗe Ɓuutaa
Aɗa Ɓuutaa
Ombo Ɓuutaa
Eɗen Ɓuutaa
Emin Ɓuutaa
Oɗon Ɓuutaa
Eɓe Ɓuutaa
Timmungal tataɗal
Mi Ɓuutaama
A Ɓuutaama
O Ɓuutaama
En Ɓuutaama
Min Ɓuutaama
On Ɓuutaama
Ɓe Ɓuutaama

Jogorngal nayaɓal
Miin Ɓuutetee
Aan Ɓuutetee
Kaŋko Ɓuutetee
Enen Ɓuutetee
Minen Ɓuutetee
Onon Ɓuutetee
Kamɓe Ɓuutetee
Jogorngal tataɓal
Mi Ɓuutete
A Ɓuutete
O Ɓuutete
En Ɓuutete
Min Ɓuutete
On Ɓuutete
Ɓe Ɓuutete
Jogorngal ɗimmal
Mi Ɓuutee
Ɓuute-ɗaa
O Ɓuute
Ɓuute-ɗen
Min Ɓuutee
Ɓuute-ɗon
Ɓe Ɓuutee
Jogorngal gadanal
Yo mi Ɓuute
Yo a Ɓuute
Yo o Ɓuute
Yo en Ɓuute
Yo min Ɓuute
Yo on Ɓuute
Yo ɓe Ɓuute

Inɗe ceekaaɗe e Ɓuuteede

Suɓo e inɗe limtaaɗe les ɗoo ɗee goodɗe, ɓoɗɗoyaa (Ɓeydu), ngam ɓeydude ɗe e Saggitorde nde
Ina woodi? Inɗe Firo

Inɗe ceekaaɗe e Ɓuuteede

Ɓuutaaɗo Ɓuutaaɓe Ɓuuteteeɗo Ɓuuteteeɓe Ɓuutol Ɓuuti Ɓuutdi Ɓuutri Ɓuutɗi Ɓuutannde
Ɓuutanɗe Ɓuutoore Ɓuutooje Ɓuuto Ɓuute Ɓuutere Ɓuute

Inɗe ceekaaɗe e Ɓuuteede jahduɗe pelle inɗeƁuuteede e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Ɓuuteede e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Firo-nanndooji Ɓuuteede

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Ɓuuteede

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e ƁuuteedeCeerno amadaliw ɓeydani en Ɓuuteede e deftere ndee.