A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Hoɗde

Hoɗde

Hoɗde ko Daande Baɗowal

Hoɗde ina waawi ɓaggeede e fannu Jaŋde.

Firo

Ñiiɓde e nokku, wuura ɗoon, yuɓɓina ɗoon nguurndam mum

Ɓeydou firo woɗngo

Firlito baɗal : Hoɗde

Daande baɗowal

Timmungal gadanal
Mi hoɗ
A hoɗ
O hoɗ
En koɗ
Min koɗ
On koɗ
Ɓe koɗ
Timmungal ɗimmal
koɗ-mi
koɗ-ɗaa
O hoɗi
koɗ-ɗen
Min koɗi
koɗ-ɗon
Ɓe koɗi
Timmungal ɗimmal
Miin hoɗi
Aan hoɗi
Kaŋko hoɗi
Enen koɗi
Minen koɗi
Onon koɗi
Kamɓe koɗi
Timmungal ɗimmal
Mbeɗe hoɗi
Aɗa hoɗi
Ombo hoɗi
Eɗen koɗi
Emin koɗi
Oɗon koɗi
Eɓe koɗi
Timmungal tataɗal
Mi hoɗii
A hoɗii
O hoɗii
En koɗii
Min koɗii
On koɗii
Ɓe koɗii

Jogorngal nayaɓal
Miin hoɗata
Aan hoɗata
Kaŋko hoɗata
Enen koɗata
Minen koɗata
Onon koɗata
Kamɓe koɗata
Jogorngal tataɓal
Mi hoɗat
A hoɗat
O hoɗat
En koɗat
Min koɗat
On koɗat
Ɓe koɗat
Jogorngal ɗimmal
Mi hoɗa
koɗaa
O hoɗa
koɗen
Min koɗa
koɗon
Ɓe koɗa
Jogorngal gadanal
Yo mi hoɗ
Yo a hoɗ
Yo o hoɗ
Yo en koɗ
Yo min koɗ
Yo on koɗ
Yo ɓe koɗ

Inɗe ceekaaɗe e Hoɗde

Suɓo e inɗe limtaaɗe les ɗoo ɗee goodɗe, ɓoɗɗoyaa (Ɓeydu), ngam ɓeydude ɗe e Saggitorde nde
Ina woodi? Inɗe Firo
koɗoowo Oon gonɗo e hoɗde oo.
hoɗooɓe Ɓeen wonɓe e hoɗde ɓee.
koɗɗo Oon baɗɗo gollal hoɗde haa gayni oo.
hoɗɓe Ɓeen waɗɓe gollal hoɗdehaa ngayni ɓee.
koɗirgal Kuwtorgal gollal hoɗde
koɗirɗe Kuwtorde gollal hoɗde
koɗgol Mbaydi gollal hoɗde ndi.
koɗli Mbaydiiji gollal hoɗde ɗi.
hoɗannde Gollal hoɗde baɗangal ngal, so waɗtotono gane, heen annde wootere woni hoɗannde
koɗanɗe Keewal hoɗannde

Inɗe ceekaaɗe e Hoɗde

koɗoowo hoɗooɓe koɗɗo hoɗɓe koɗirgal koɗirɗe koɗal koɗe koɗgol koɗli
koɗol koɗi koɗidi koɗiri koɗiɗi hoɗannde koɗanɗe hoɗoore koɗooje hoɗo
koɗe hoɗere koɗe

Inɗe ceekaaɗe e Hoɗde jahduɗe pelle inɗe

koɗoowo o koɗooba ba koɗoori ndi koɗowol ngol koɗooka ka koɗooki ki koɗooru ndu koɗokal kal koɗowal ngal koɗowel ngel
koɗoongo ngo koɗoore nde koɗoongu ngu koɗoonge nge koɗowum ɗum koɗowam ɗam hoɗooɓe ɓe koɗooɗe ɗe koɗooɗi ɗi koɗokon kon


Hoɗde e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Hoɗde e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Firo-nanndooji Hoɗde

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Hoɗde

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e HoɗdeCeerno amadaliw ɓeydani en Hoɗde e deftere ndee.