A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Huɗde

Huɗde

Huɗde ko Daande Baɗowal

Huɗde ina waawi ɓaggeede e fannu Jaŋde.

Firo

Noddude mette, duwaade bone

Ɓeydou firo woɗngo

Firlito baɗal : Huɗde

Daande baɗowal

Timmungal gadanal
Mi huɗ
A huɗ
O huɗ
En kuɗ
Min kuɗ
On kuɗ
Ɓe kuɗ
Timmungal ɗimmal
kuɗ-mi
kuɗ-ɗaa
O huɗi
kuɗ-ɗen
Min kuɗi
kuɗ-ɗon
Ɓe kuɗi
Timmungal ɗimmal
Miin huɗi
Aan huɗi
Kaŋko huɗi
Enen kuɗi
Minen kuɗi
Onon kuɗi
Kamɓe kuɗi
Timmungal ɗimmal
Mbeɗe huɗi
Aɗa huɗi
Ombo huɗi
Eɗen kuɗi
Emin kuɗi
Oɗon kuɗi
Eɓe kuɗi
Timmungal tataɗal
Mi huɗii
A huɗii
O huɗii
En kuɗii
Min kuɗii
On kuɗii
Ɓe kuɗii

Jogorngal nayaɓal
Miin huɗata
Aan huɗata
Kaŋko huɗata
Enen kuɗata
Minen kuɗata
Onon kuɗata
Kamɓe kuɗata
Jogorngal tataɓal
Mi huɗat
A huɗat
O huɗat
En kuɗat
Min kuɗat
On kuɗat
Ɓe kuɗat
Jogorngal ɗimmal
Mi huɗa
kuɗaa
O huɗa
kuɗen
Min kuɗa
kuɗon
Ɓe kuɗa
Jogorngal gadanal
Yo mi huɗ
Yo a huɗ
Yo o huɗ
Yo en kuɗ
Yo min kuɗ
Yo on kuɗ
Yo ɓe kuɗ

Inɗe ceekaaɗe e Huɗde

Suɓo e inɗe limtaaɗe les ɗoo ɗee goodɗe, ɓoɗɗoyaa (Ɓeydu), ngam ɓeydude ɗe e Saggitorde nde
Ina woodi? Inɗe Firo
kuɗoowo Oon gonɗo e huɗde oo.
huɗooɓe Ɓeen wonɓe e huɗde ɓee.
kuɗɗo Oon baɗɗo gollal huɗde haa gayni oo.
huɗɓe Ɓeen waɗɓe gollal huɗdehaa ngayni ɓee.
kuɗirgal Kuwtorgal gollal huɗde
kuɗirɗe Kuwtorde gollal huɗde
kuɗgol Mbaydi gollal huɗde ndi.
kuɗli Mbaydiiji gollal huɗde ɗi.
huɗannde Gollal huɗde baɗangal ngal, so waɗtotono gane, heen annde wootere woni huɗannde
kuɗanɗe Keewal huɗannde

Inɗe ceekaaɗe e Huɗde

kuɗoowo huɗooɓe kuɗɗo huɗɓe kuɗirgal kuɗirɗe kuɗal kuɗe kuɗgol kuɗli
kuɗol kuɗi kuɗidi kuɗiri kuɗiɗi huɗannde kuɗanɗe huɗoore kuɗooje huɗo
kuɗe huɗere kuɗe

Inɗe ceekaaɗe e Huɗde jahduɗe pelle inɗe

kuɗoowo o kuɗooba ba kuɗoori ndi kuɗowol ngol kuɗooka ka kuɗooki ki kuɗooru ndu kuɗokal kal kuɗowal ngal kuɗowel ngel
kuɗoongo ngo kuɗoore nde kuɗoongu ngu kuɗoonge nge kuɗowum ɗum kuɗowam ɗam huɗooɓe ɓe kuɗooɗe ɗe kuɗooɗi ɗi kuɗokon kon


Huɗde e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Huɗde e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Firo-nanndooji Huɗde

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Huɗde

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e HuɗdeCeerno amadaliw ɓeydani en Huɗde e deftere ndee.