Je suis dans aade
A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Heɗaade

Heɗaade

Heɗaade ko Daande baɗotoongal

Heɗaade ina waawi ɓaggeede e fannu Jaŋde.

Firo

Waɗtude hakkille mum e hito mbele faamde ɗum

Ɓeydou firo woɗngo

Firlito baɗal : Heɗaade

Daande baɗotoongal

Timmungal gadanal
Mi heɗi
A heɗi
O heɗi
En keɗi
Min keɗi
On keɗi
Ɓe keɗi
Timmungal ɗimmal
keɗii-mi
keɗi-ɗaa
O heɗii
keɗi-ɗen
Min keɗii
keɗi-ɗon
Ɓe keɗii
Timmungal ɗimmal
Miin heɗii
Aan heɗii
Kaŋko heɗii
Enen keɗii
Minen keɗii
Onon keɗii
Kamɓe keɗii
Timmungal ɗimmal
Mbeɗe heɗii
Aɗa heɗii
Ombo heɗii
Eɗen keɗii
Emin keɗii
Oɗon keɗii
Eɓe keɗii
Timmungal tataɗal
Mi heɗiima
A heɗiima
O heɗiima
En keɗiima
Min keɗiima
On keɗiima
Ɓe keɗiima

Jogorngal nayaɓal
Miin heɗotoo
Aan heɗotoo
Kaŋko heɗotoo
Enen keɗotoo
Minen keɗotoo
Onon keɗotoo
Kamɓe keɗotoo
Jogorngal tataɓal
Mi heɗoto
A heɗoto
O heɗoto
En keɗoto
Min keɗoto
On keɗoto
Ɓe keɗoto
Jogorngal ɗimmal
Mi heɗoo
keɗo-ɗaa
O heɗoo
keɗo-ɗen
Min keɗoo
keɗo-ɗon
Ɓe keɗoo
Jogorngal gadanal
Yo mi heɗo
Yo a heɗo
Yo o heɗo
Yo en keɗo
Yo min keɗo
Yo on keɗo
Yo ɓe keɗo

Inɗe ceekaaɗe e Heɗaade

Suɓo e inɗe limtaaɗe les ɗoo ɗee goodɗe, ɓoɗɗoyaa (Ɓeydu), ngam ɓeydude ɗe e Saggitorde nde
Ina woodi? Inɗe Firo

Inɗe ceekaaɗe e Heɗaade

keɗiiɗo heɗiiɓe keɗotooɗo heɗotooɓe keɗorgal keɗorɗe keɗagol keɗali keɗol keɗi
keɗidi keɗiri keɗiɗi heɗannde keɗanɗe heɗoore keɗooje heɗo keɗe heɗere
keɗe

Inɗe ceekaaɗe e Heɗaade jahduɗe pelle inɗeHeɗaade e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Heɗaade e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Firo-nanndooji Heɗaade

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Heɗaade

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e HeɗaadeCeerno amadaliw ɓeydani en Heɗaade e deftere ndee.