A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Haɓde

Haɓde

Haɓde ko Daande Baɗowal

Haɓde ina waawi ɓaggeede e fannu Jaŋde.

Firo

Etaade foolde. Yiilaade liɓde (woni gollal, woni neɗɗo)

Ɓeydou firo woɗngo

Firlito baɗal : Haɓde

Daande baɗowal

Timmungal gadanal
Mi haɓ
A haɓ
O haɓ
En kaɓ
Min kaɓ
On kaɓ
Ɓe kaɓ
Timmungal ɗimmal
kaɓ-mi
kaɓ-ɗaa
O haɓi
kaɓ-ɗen
Min kaɓi
kaɓ-ɗon
Ɓe kaɓi
Timmungal ɗimmal
Miin haɓi
Aan haɓi
Kaŋko haɓi
Enen kaɓi
Minen kaɓi
Onon kaɓi
Kamɓe kaɓi
Timmungal ɗimmal
Mbeɗe haɓi
Aɗa haɓi
Ombo haɓi
Eɗen kaɓi
Emin kaɓi
Oɗon kaɓi
Eɓe kaɓi
Timmungal tataɗal
Mi haɓii
A haɓii
O haɓii
En kaɓii
Min kaɓii
On kaɓii
Ɓe kaɓii

Jogorngal nayaɓal
Miin haɓata
Aan haɓata
Kaŋko haɓata
Enen kaɓata
Minen kaɓata
Onon kaɓata
Kamɓe kaɓata
Jogorngal tataɓal
Mi haɓat
A haɓat
O haɓat
En kaɓat
Min kaɓat
On kaɓat
Ɓe kaɓat
Jogorngal ɗimmal
Mi haɓa
kaɓaa
O haɓa
kaɓen
Min kaɓa
kaɓon
Ɓe kaɓa
Jogorngal gadanal
Yo mi haɓ
Yo a haɓ
Yo o haɓ
Yo en kaɓ
Yo min kaɓ
Yo on kaɓ
Yo ɓe kaɓ

Inɗe ceekaaɗe e Haɓde

Suɓo e inɗe limtaaɗe les ɗoo ɗee goodɗe, ɓoɗɗoyaa (Ɓeydu), ngam ɓeydude ɗe e Saggitorde nde
Ina woodi? Inɗe Firo
kaɓoowo Oon gonɗo e haɓde oo.
haɓooɓe Ɓeen wonɓe e haɓde ɓee.
kaɓɗo Oon baɗɗo gollal haɓde haa gayni oo.
haɓɓe Ɓeen waɗɓe gollal haɓdehaa ngayni ɓee.
kaɓirgal Kuwtorgal gollal haɓde
kaɓirɗe Kuwtorde gollal haɓde
kaɓgol Mbaydi gollal haɓde ndi.
kaɓli Mbaydiiji gollal haɓde ɗi.
haɓannde Gollal haɓde baɗangal ngal, so waɗtotono gane, heen annde wootere woni haɓannde
kaɓanɗe Keewal haɓannde

Inɗe ceekaaɗe e Haɓde

kaɓoowo haɓooɓe kaɓɗo haɓɓe kaɓirgal kaɓirɗe kaɓal kaɓe kaɓgol kaɓli
kaɓol kaɓi kaɓidi kaɓiri kaɓiɗi haɓannde kaɓanɗe haɓoore kaɓooje haɓo
kaɓe haɓere kaɓe

Inɗe ceekaaɗe e Haɓde jahduɗe pelle inɗe

kaɓoowo o kaɓooba ba kaɓoori ndi kaɓowol ngol kaɓooka ka kaɓooki ki kaɓooru ndu kaɓokal kal kaɓowal ngal kaɓowel ngel
kaɓoongo ngo kaɓoore nde kaɓoongu ngu kaɓoonge nge kaɓowum ɗum kaɓowam ɗam haɓooɓe ɓe kaɓooɗe ɗe kaɓooɗi ɗi kaɓokon kon


Haɓde e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Haɓde e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Firo-nanndooji Haɓde

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Haɓde

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e HaɓdeCeerno amadaliw ɓeydani en Haɓde e deftere ndee.