A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Ɓultaade

Ɓultaade

Ɓultaade ko Daande baɗotoongal

Ɓultaade ina waawi ɓaggeede e fannu Jaŋde.

Firo

Ittude ko wayi no ɗacce nii e ɗo ɗakkinoo e lekki ɗoo

Ɓeydou firo woɗngo

Firlito baɗal : Ɓultaade

Daande baɗotoongal

Timmungal gadanal
Mi Ɓulti
A Ɓulti
O Ɓulti
En Ɓulti
Min Ɓulti
On Ɓulti
Ɓe Ɓulti
Timmungal ɗimmal
Ɓultii-mi
Ɓulti-ɗaa
O Ɓultii
Ɓulti-ɗen
Min Ɓultii
Ɓulti-ɗon
Ɓe Ɓultii
Timmungal ɗimmal
Miin Ɓultii
Aan Ɓultii
Kaŋko Ɓultii
Enen Ɓultii
Minen Ɓultii
Onon Ɓultii
Kamɓe Ɓultii
Timmungal ɗimmal
Mbeɗe Ɓultii
Aɗa Ɓultii
Ombo Ɓultii
Eɗen Ɓultii
Emin Ɓultii
Oɗon Ɓultii
Eɓe Ɓultii
Timmungal tataɗal
Mi Ɓultiima
A Ɓultiima
O Ɓultiima
En Ɓultiima
Min Ɓultiima
On Ɓultiima
Ɓe Ɓultiima

Jogorngal nayaɓal
Miin Ɓultotoo
Aan Ɓultotoo
Kaŋko Ɓultotoo
Enen Ɓultotoo
Minen Ɓultotoo
Onon Ɓultotoo
Kamɓe Ɓultotoo
Jogorngal tataɓal
Mi Ɓultoto
A Ɓultoto
O Ɓultoto
En Ɓultoto
Min Ɓultoto
On Ɓultoto
Ɓe Ɓultoto
Jogorngal ɗimmal
Mi Ɓultoo
Ɓulto-ɗaa
O Ɓultoo
Ɓulto-ɗen
Min Ɓultoo
Ɓulto-ɗon
Ɓe Ɓultoo
Jogorngal gadanal
Yo mi Ɓulto
Yo a Ɓulto
Yo o Ɓulto
Yo en Ɓulto
Yo min Ɓulto
Yo on Ɓulto
Yo ɓe Ɓulto

Inɗe ceekaaɗe e Ɓultaade

Suɓo e inɗe limtaaɗe les ɗoo ɗee goodɗe, ɓoɗɗoyaa (Ɓeydu), ngam ɓeydude ɗe e Saggitorde nde
Ina woodi? Inɗe Firo
Ɓultiiɗo Oon mo gollal Ɓultaade waɗaa e dow mum oo.
Ɓultiiɓe Ɓeen ɓe gollal Ɓultaade waɗaa e dow mumen ɓee.
Ɓultotooɗo Oon gonɗo e Ɓultaade oo.
Ɓultotooɓe Ɓeen wonɓe e Ɓultaade ɓee.
Ɓultorgal Kuwtorgal Ɓultotooɗo
Ɓultorɗe Kuwtorɗe Ɓultotooɓe
Ɓultol Mbaydi gollal Ɓultaade ndi.
Ɓulti Mbaydiiji gollal Ɓultaade ɗi.
Ɓultere Sifaa gollal Ɓultaade.
Ɓulte Keewal Ɓultere

Inɗe ceekaaɗe e Ɓultaade

Ɓultiiɗo Ɓultiiɓe Ɓultotooɗo Ɓultotooɓe Ɓultorgal Ɓultorɗe Ɓultogol Ɓultoli Ɓultol Ɓulti
Ɓultidi Ɓultiri Ɓultiɗi Ɓultannde Ɓultanɗe Ɓultoore Ɓultooje Ɓulto Ɓulte Ɓultere
Ɓulte

Inɗe ceekaaɗe e Ɓultaade jahduɗe pelle inɗeƁultaade e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Ɓultaade e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Firo-nanndooji Ɓultaade

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Ɓultaade

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e ƁultaadeCeerno amadaliw ɓeydani en Ɓultaade e deftere ndee.