A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Ɓataake

Ɓataake O / Ɓatakeeji Ɗi

Ɓataake ko Innde renndinnde

Ɓataake ina waawi ɓaggeede e fannu Kuwtorɗe.

Teelal Ɓataake ko Ɓataake, keewal mum ko Ɓatakeeji.

Firo

Leeteer, talkuru. Ɗerewol binndangol haala soomaa e ɗerwol gonngol, neldangol walla payngol e neldeede

Ɓeydan "Ɓataake" firo woɗngo

Binndanɗe jowitiiɗe e "Ɓataake" - Ɓeydan "Ɓataake" winndannde


Lomtooji jeyal

Teelal Keewal
Ɓataake am O Ɓatakeeji am Ɗi
Ɓataake maa O Ɓatakeeji maa Ɗi
Ɓataake makko O Ɓatakeeji makko Ɗi
Ɓataake amen O Ɓatakeeji amen Ɗi
Ɓataake men O Ɓatakeeji men Ɗi
Ɓataake mon O Ɓatakeeji mon Ɗi
Ɓataake maɓɓe O Ɓatakeeji maɓɓe Ɗi

Ɓataake e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Ɓataake e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Firo-nanndooji Ɓataake

Leeteer

Weño Ɓataake

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e ƁataakeCeerno amadaliw ɓeydani en Ɓataake e deftere ndee.