A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Reegde

Reegde

Reegde ko Daande Baɗowal

Reegde ina waawi ɓaggeede e fannu Jaŋde.

Firo

Dirtude tawa koyɗe mum ceeraani e leydi

Ɓeydan "Reegde" firo woɗngo

Binndanɗe jowitiiɗe e "Reegde" - Ɓeydan "Reegde" winndannde


Firlito baɗal : Reegde

Daande baɗowal

Timmungal gadanal
Mi reeg
A reeg
O reeg
En ndeeg
Min ndeeg
On ndeeg
Ɓe ndeeg
Timmungal ɗimmal
ndeeg-mi
ndeeg-ɗaa
O reegi
ndeeg-ɗen
Min ndeegi
ndeeg-ɗon
Ɓe ndeegi
Timmungal ɗimmal
Miin reegi
Aan reegi
Kaŋko reegi
Enen ndeegi
Minen ndeegi
Onon ndeegi
Kamɓe ndeegi
Timmungal ɗimmal
Mbeɗe reegi
Aɗa reegi
Ombo reegi
Eɗen ndeegi
Emin ndeegi
Oɗon ndeegi
Eɓe ndeegi
Timmungal tataɗal
Mi reegii
A reegii
O reegii
En ndeegii
Min ndeegii
On ndeegii
Ɓe ndeegii

Jogorngal nayaɓal
Miin reegata
Aan reegata
Kaŋko reegata
Enen ndeegata
Minen ndeegata
Onon ndeegata
Kamɓe ndeegata
Jogorngal tataɓal
Mi reegat
A reegat
O reegat
En ndeegat
Min ndeegat
On ndeegat
Ɓe ndeegat
Jogorngal ɗimmal
Mi reega
ndeegaa
O reega
ndeegen
Min ndeega
ndeegon
Ɓe ndeega
Jogorngal gadanal
Yo mi reeg
Yo a reeg
Yo o reeg
Yo en ndeeg
Yo min ndeeg
Yo on ndeeg
Yo ɓe ndeeg

Inɗe ceekaaɗe e Reegde

Suɓo e inɗe limtaaɗe les ɗoo ɗee goodɗe, ɓoɗɗoyaa (Ɓeydu), ngam ɓeydude ɗe e Saggitorde nde
Ina woodi? Inɗe Firo
deegoowo Oon gonɗo e reegde oo.
reegooɓe Ɓeen wonɓe e reegde ɓee.
deegɗo Oon baɗɗo gollal reegde haa gayni oo.
reegɓe Ɓeen waɗɓe gollal reegdehaa ngayni ɓee.
deegirgal Kuwtorgal gollal reegde
deegirɗe Kuwtorde gollal reegde
deeggol Mbaydi gollal reegde ndi.
deegli Mbaydiiji gollal reegde ɗi.
reegannde Gollal reegde baɗangal ngal, so waɗtotono gane, heen annde wootere woni reegannde
deeganɗe Keewal reegannde

Inɗe ceekaaɗe e Reegde

deegoowo reegooɓe deegɗo reegɓe deegirgal deegirɗe deegal deege deeggol deegli
deegol deegi ndeegdi ndeegri deegɗi reegannde deeganɗe reegoore deegooje reego
deege reegre deege

Inɗe ceekaaɗe e Reegde jahduɗe pelle inɗe

deegoowo o ndeegooba ba ndeegoori ndi deegowol ngol ndeegooka ka ndeegooki ki ndeegooru ndu deegokal kal deegowal ngal deegowel ngel
ndeegoongo ngo ndeegoore nde ndeegoongu ngu ndeegoonge nge ndeegowum ɗum ndeegowam ɗam reegooɓe ɓe deegooɗe ɗe deegooɗi ɗi ndeegokon kon


Reegde e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Reegde e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Firo-nanndooji Reegde

Taataade

So ɓakke pawiima e dow karawal, oon nokku ina heewi taatde. Koyɗe ɗiɗi ɗee fof taatii o ardi dinki dotel

Weño Reegde

Suggude

Nate gabbiiɗe e ReegdeCeerno amadaliw ɓeydani en Reegde e deftere ndee.