A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

ñaayde

ñaayde

ñaayde ko Daande Baɗowal

ñaayde ina waawi ɓaggeede e fannu Renndo.

Firo

Birgude e ngesa njananba.

Ɓeydou firo woɗngo

Firlito baɗal : ñaayde

Daande baɗowal

Timmungal gadanal
Mi ñaay
A ñaay
O ñaay
En ñaay
Min ñaay
On ñaay
Ɓe ñaay
Timmungal ɗimmal
ñaay-mi
ñaay-ɗaa
O ñaayi
ñaay-ɗen
Min ñaayi
ñaay-ɗon
Ɓe ñaayi
Timmungal ɗimmal
Miin ñaayi
Aan ñaayi
Kaŋko ñaayi
Enen ñaayi
Minen ñaayi
Onon ñaayi
Kamɓe ñaayi
Timmungal ɗimmal
Mbeɗe ñaayi
Aɗa ñaayi
Ombo ñaayi
Eɗen ñaayi
Emin ñaayi
Oɗon ñaayi
Eɓe ñaayi
Timmungal tataɗal
Mi ñaayii
A ñaayii
O ñaayii
En ñaayii
Min ñaayii
On ñaayii
Ɓe ñaayii

Jogorngal nayaɓal
Miin ñaayata
Aan ñaayata
Kaŋko ñaayata
Enen ñaayata
Minen ñaayata
Onon ñaayata
Kamɓe ñaayata
Jogorngal tataɓal
Mi ñaayat
A ñaayat
O ñaayat
En ñaayat
Min ñaayat
On ñaayat
Ɓe ñaayat
Jogorngal ɗimmal
Mi ñaaya
ñaayaa
O ñaaya
ñaayen
Min ñaaya
ñaayon
Ɓe ñaaya
Jogorngal gadanal
Yo mi ñaay
Yo a ñaay
Yo o ñaay
Yo en ñaay
Yo min ñaay
Yo on ñaay
Yo ɓe ñaay

Inɗe ceekaaɗe e ñaayde

Suɓo e inɗe limtaaɗe les ɗoo ɗee goodɗe, ɓoɗɗoyaa (Ɓeydu), ngam ɓeydude ɗe e Saggitorde nde
Ina woodi? Inɗe Firo
ñaayoowo Oon gonɗo e ñaayde oo.
ñaayooɓe Ɓeen wonɓe e ñaayde ɓee.
ñaayɗo Oon baɗɗo gollal ñaayde haa gayni oo.
ñaayɓe Ɓeen waɗɓe gollal ñaaydehaa ngayni ɓee.
ñaayirgal Kuwtorgal gollal ñaayde
ñaayirɗe Kuwtorde gollal ñaayde
ñaaygol Mbaydi gollal ñaayde ndi.
ñaayli Mbaydiiji gollal ñaayde ɗi.
ñaayannde Gollal ñaayde baɗangal ngal, so waɗtotono gane, heen annde wootere woni ñaayannde
ñaayanɗe Keewal ñaayannde

Inɗe ceekaaɗe e ñaayde

ñaayoowo ñaayooɓe ñaayɗo ñaayɓe ñaayirgal ñaayirɗe ñaayal ñaaye ñaaygol ñaayli
ñaayol ñaayi ñaaydi ñaayri ñaayɗi ñaayannde ñaayanɗe ñaayoore ñaayooje ñaayo
ñaaye ñaayre ñaaye

Inɗe ceekaaɗe e ñaayde jahduɗe pelle inɗe

ñaayoowo o ñaayooba ba ñaayoori ndi ñaayowol ngol ñaayooka ka ñaayooki ki ñaayooru ndu ñaayokal kal ñaayowal ngal ñaayowel ngel
ñaayoongo ngo ñaayoore nde ñaayoongu ngu ñaayoonge nge ñaayowum ɗum ñaayowam ɗam ñaayooɓe ɓe ñaayooɗe ɗe ñaayooɗi ɗi ñaayokon kon


ñaayde e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
ñaayde e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Firo-nanndooji ñaayde

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño ñaayde

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e ñaaydeCeerno amadaliw ɓeydani en ñaayde e deftere ndee.