Je suis dans aade
A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Ñaadaade

Ñaadaade

Ñaadaade ko Daande baɗotoongal

Ñaadaade ina waawi ɓaggeede e fannu Jaŋde.

Firo

Fooɗde tan ina waɗta e jey mum ko gasata.

Ɓeydou firo woɗngo

Firlito baɗal : Ñaadaade

Daande baɗotoongal

Timmungal gadanal
Mi Ñaadi
A Ñaadi
O Ñaadi
En Ñaadi
Min Ñaadi
On Ñaadi
Ɓe Ñaadi
Timmungal ɗimmal
Ñaadii-mi
Ñaadi-ɗaa
O Ñaadii
Ñaadi-ɗen
Min Ñaadii
Ñaadi-ɗon
Ɓe Ñaadii
Timmungal ɗimmal
Miin Ñaadii
Aan Ñaadii
Kaŋko Ñaadii
Enen Ñaadii
Minen Ñaadii
Onon Ñaadii
Kamɓe Ñaadii
Timmungal ɗimmal
Mbeɗe Ñaadii
Aɗa Ñaadii
Ombo Ñaadii
Eɗen Ñaadii
Emin Ñaadii
Oɗon Ñaadii
Eɓe Ñaadii
Timmungal tataɗal
Mi Ñaadiima
A Ñaadiima
O Ñaadiima
En Ñaadiima
Min Ñaadiima
On Ñaadiima
Ɓe Ñaadiima

Jogorngal nayaɓal
Miin Ñaadotoo
Aan Ñaadotoo
Kaŋko Ñaadotoo
Enen Ñaadotoo
Minen Ñaadotoo
Onon Ñaadotoo
Kamɓe Ñaadotoo
Jogorngal tataɓal
Mi Ñaadoto
A Ñaadoto
O Ñaadoto
En Ñaadoto
Min Ñaadoto
On Ñaadoto
Ɓe Ñaadoto
Jogorngal ɗimmal
Mi Ñaadoo
Ñaad-ɗaa
O Ñaadoo
Ñaad-ɗen
Min Ñaadoo
Ñaad-ɗon
Ɓe Ñaadoo
Jogorngal gadanal
Yo mi Ñaado
Yo a Ñaado
Yo o Ñaado
Yo en Ñaado
Yo min Ñaado
Yo on Ñaado
Yo ɓe Ñaado

Inɗe ceekaaɗe e Ñaadaade

Suɓo e inɗe limtaaɗe les ɗoo ɗee goodɗe, ɓoɗɗoyaa (Ɓeydu), ngam ɓeydude ɗe e Saggitorde nde
Ina woodi? Inɗe Firo

Inɗe ceekaaɗe e Ñaadaade

Ñaadiiɗo Ñaadiiɓe Ñaadotooɗo Ñaadotooɓe Ñaadorgal Ñaadorɗe Ñaadagol Ñaadali Ñaadol Ñaadi
Ñaaddi Ñaadri Ñaadɗi Ñaadannde Ñaadanɗe Ñaadoore Ñaadooje Ñaado Ñaade Ñaadre
Ñaade

Inɗe ceekaaɗe e Ñaadaade jahduɗe pelle inɗeÑaadaade e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Ñaadaade e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Firo-nanndooji Ñaadaade

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Ñaadaade

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e ÑaadaadeCeerno amadaliw ɓeydani en Ñaadaade e deftere ndee.