Je suis dans aade
A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Ñaagaade

Ñaagaade

Ñaagaade ko Daande baɗotoongal

Ñaagaade ina waawi ɓaggeede e fannu Jaŋde.

Firo

Naamndaade yo hokke.

Ɓeydou firo woɗngo

Firlito baɗal : Ñaagaade

Daande baɗotoongal

Timmungal gadanal
Mi Ñaagi
A Ñaagi
O Ñaagi
En Ñaagi
Min Ñaagi
On Ñaagi
Ɓe Ñaagi
Timmungal ɗimmal
Ñaagii-mi
Ñaagi-ɗaa
O Ñaagii
Ñaagi-ɗen
Min Ñaagii
Ñaagi-ɗon
Ɓe Ñaagii
Timmungal ɗimmal
Miin Ñaagii
Aan Ñaagii
Kaŋko Ñaagii
Enen Ñaagii
Minen Ñaagii
Onon Ñaagii
Kamɓe Ñaagii
Timmungal ɗimmal
Mbeɗe Ñaagii
Aɗa Ñaagii
Ombo Ñaagii
Eɗen Ñaagii
Emin Ñaagii
Oɗon Ñaagii
Eɓe Ñaagii
Timmungal tataɗal
Mi Ñaagiima
A Ñaagiima
O Ñaagiima
En Ñaagiima
Min Ñaagiima
On Ñaagiima
Ɓe Ñaagiima

Jogorngal nayaɓal
Miin Ñaagotoo
Aan Ñaagotoo
Kaŋko Ñaagotoo
Enen Ñaagotoo
Minen Ñaagotoo
Onon Ñaagotoo
Kamɓe Ñaagotoo
Jogorngal tataɓal
Mi Ñaagoto
A Ñaagoto
O Ñaagoto
En Ñaagoto
Min Ñaagoto
On Ñaagoto
Ɓe Ñaagoto
Jogorngal ɗimmal
Mi Ñaagoo
Ñaag-ɗaa
O Ñaagoo
Ñaag-ɗen
Min Ñaagoo
Ñaag-ɗon
Ɓe Ñaagoo
Jogorngal gadanal
Yo mi Ñaago
Yo a Ñaago
Yo o Ñaago
Yo en Ñaago
Yo min Ñaago
Yo on Ñaago
Yo ɓe Ñaago

Inɗe ceekaaɗe e Ñaagaade

Suɓo e inɗe limtaaɗe les ɗoo ɗee goodɗe, ɓoɗɗoyaa (Ɓeydu), ngam ɓeydude ɗe e Saggitorde nde
Ina woodi? Inɗe Firo

Inɗe ceekaaɗe e Ñaagaade

Ñaagiiɗo Ñaagiiɓe Ñaagotooɗo Ñaagotooɓe Ñaagorgal Ñaagorɗe Ñaagagol Ñaagali Ñaagol Ñaagi
Ñaagdi Ñaagri Ñaagɗi Ñaagannde Ñaaganɗe Ñaagoore Ñaagooje Ñaago Ñaage Ñaagre
Ñaage

Inɗe ceekaaɗe e Ñaagaade jahduɗe pelle inɗeÑaagaade e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Ñaagaade e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Firo-nanndooji Ñaagaade

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Ñaagaade

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e ÑaagaadeCeerno amadaliw ɓeydani en Ñaagaade e deftere ndee.