Je suis dans aade
A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Ñaafaade

Ñaafaade

Ñaafaade ko Daande baɗotoongal

Ñaafaade ina waawi ɓaggeede e fannu Jaŋde.

Firo

(Mballee en)

Ɓeydou firo woɗngo

Firlito baɗal : Ñaafaade

Daande baɗotoongal

Timmungal gadanal
Mi Ñaafi
A Ñaafi
O Ñaafi
En Ñaafi
Min Ñaafi
On Ñaafi
Ɓe Ñaafi
Timmungal ɗimmal
Ñaafii-mi
Ñaafi-ɗaa
O Ñaafii
Ñaafi-ɗen
Min Ñaafii
Ñaafi-ɗon
Ɓe Ñaafii
Timmungal ɗimmal
Miin Ñaafii
Aan Ñaafii
Kaŋko Ñaafii
Enen Ñaafii
Minen Ñaafii
Onon Ñaafii
Kamɓe Ñaafii
Timmungal ɗimmal
Mbeɗe Ñaafii
Aɗa Ñaafii
Ombo Ñaafii
Eɗen Ñaafii
Emin Ñaafii
Oɗon Ñaafii
Eɓe Ñaafii
Timmungal tataɗal
Mi Ñaafiima
A Ñaafiima
O Ñaafiima
En Ñaafiima
Min Ñaafiima
On Ñaafiima
Ɓe Ñaafiima

Jogorngal nayaɓal
Miin Ñaafotoo
Aan Ñaafotoo
Kaŋko Ñaafotoo
Enen Ñaafotoo
Minen Ñaafotoo
Onon Ñaafotoo
Kamɓe Ñaafotoo
Jogorngal tataɓal
Mi Ñaafoto
A Ñaafoto
O Ñaafoto
En Ñaafoto
Min Ñaafoto
On Ñaafoto
Ɓe Ñaafoto
Jogorngal ɗimmal
Mi Ñaafoo
Ñaaf-ɗaa
O Ñaafoo
Ñaaf-ɗen
Min Ñaafoo
Ñaaf-ɗon
Ɓe Ñaafoo
Jogorngal gadanal
Yo mi Ñaafo
Yo a Ñaafo
Yo o Ñaafo
Yo en Ñaafo
Yo min Ñaafo
Yo on Ñaafo
Yo ɓe Ñaafo

Inɗe ceekaaɗe e Ñaafaade

Suɓo e inɗe limtaaɗe les ɗoo ɗee goodɗe, ɓoɗɗoyaa (Ɓeydu), ngam ɓeydude ɗe e Saggitorde nde
Ina woodi? Inɗe Firo

Inɗe ceekaaɗe e Ñaafaade

Ñaafiiɗo Ñaafiiɓe Ñaafotooɗo Ñaafotooɓe Ñaaforgal Ñaaforɗe Ñaafagol Ñaafali Ñaafol Ñaafi
Ñaafdi Ñaafri Ñaafɗi Ñaafannde Ñaafanɗe Ñaafoore Ñaafooje Ñaafo Ñaafe Ñaafre
Ñaafe

Inɗe ceekaaɗe e Ñaafaade jahduɗe pelle inɗeÑaafaade e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Ñaafaade e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Firo-nanndooji Ñaafaade

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Ñaafaade

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e ÑaafaadeCeerno amadaliw ɓeydani en Ñaafaade e deftere ndee.