Je suis dans aade
A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Aaƴtaade

Aaƴtaade ko Daande baɗotoongal

Aaƴtaade ina waawi ɓaggeede e fannu Jaŋde.

Firo

Artirde ko moɗnoo e hunuko mum, wona e ƴakkude

Ɓeydou firo woɗngo

Firlito baɗal : Aaƴtaade

Daande baɗotoongal

Timmungal gadanal
Mi aaƴti
A aaƴti
O aaƴti
En ngaaƴti
Min ngaaƴti
On ngaaƴti
Ɓe ngaaƴti
Timmungal ɗimmal
ngaaƴtii-mi
ngaaƴti-ɗaa
O aaƴtii
ngaaƴti-ɗen
Min ngaaƴtii
ngaaƴti-ɗon
Ɓe ngaaƴtii
Timmungal ɗimmal
Miin aaƴti
Aan aaƴti
Kaŋko aaƴti
Enen ngaaƴti
Minen ngaaƴti
Onon ngaaƴti
Kamɓe ngaaƴti
Timmungal ɗimmal
Mbeɗe aaƴti
Aɗa aaƴti
Ombo aaƴti
Eɗen ngaaƴti
Emin ngaaƴti
Oɗon ngaaƴti
Eɓe ngaaƴti
Timmungal tataɗal
Mi aaƴtiima
A aaƴtiima
O aaƴtiima
En ngaaƴtiima
Min ngaaƴtiima
On ngaaƴtiima
Ɓe ngaaƴtiima

Jogorngal nayaɓal
Miin aaƴtotoo
Aan aaƴtotoo
Kaŋko aaƴtotoo
Enen ngaaƴtotoo
Minen ngaaƴtotoo
Onon ngaaƴtotoo
Kamɓe ngaaƴtotoo
Jogorngal tataɓal
Mi aaƴtoto
A aaƴtoto
O aaƴtoto
En ngaaƴtoto
Min ngaaƴtoto
On ngaaƴtoto
Ɓe ngaaƴtoto
Jogorngal ɗimmal
Mi aaƴtoo
ngaaƴto-ɗaa
O aaƴtoo
ngaaƴto-ɗen
Min ngaaƴtoo
ngaaƴto-ɗon
Ɓe ngaaƴtoo
Jogorngal gadanal
Yo mi aaƴto
Yo a aaƴto
Yo o aaƴto
Yo en ngaaƴto
Yo min ngaaƴto
Yo on ngaaƴto
Yo ɓe ngaaƴto

Inɗe ceekaaɗe e Aaƴtaade

gaaƴtiiɗo aaƴtiiɓe gaaƴtotooɗo aaƴtotooɓe gaaƴtorgal gaaƴtorɗe gaaƴtagol gaaƴtali gaaƴtol gaaƴti
ngaaƴtidi ngaaƴtiri gaaƴtiɗi aaƴtannde gaaƴtanɗe aaƴtoore gaaƴtooje aaƴto gaaƴte aaƴtere
gaaƴte

Inɗe ceekaaɗe e Aaƴtaade jahduɗe pelle inɗeAaƴtaade e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Aaƴtaade e Ɗemɗe goɗɗe

Français

Ruminer

Firo-nanndooji Aaƴtaade

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Aaƴtaade

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e AaƴtaadeCeerno amadaliw ɓeydani en Aaƴtaade e deftere ndee.