Je suis dans aade
A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Ƴaaraade

Ƴaaraade ko Daande baɗotoongal

Ƴaaraade ina waawi ɓaggeede e fannu Kuwtorɗe.

Firo

Seerndude gawri e saaño, tawa huwtortoo ko henndu.
Gawri wondundi e saaño ndi waɗee e lahal, lahal ngal suutee haa toowa, wona e yuppireede seese e lahal keddingal e lmeydi ngal. Henndu wona e weɗde saaño ko, sabu ɗum hoyde, gabbe gawri ɗee nde tawnoo eɗe teddi ɗe ngona e jooraade e lahal les ngal

Ɓeydou firo woɗngo

Firlito baɗal : Ƴaaraade

Daande baɗotoongal

Timmungal gadanal
Mi Ƴaari
A Ƴaari
O Ƴaari
En Ƴaari
Min Ƴaari
On Ƴaari
Ɓe Ƴaari
Timmungal ɗimmal
Ƴaarii-mi
Ƴaari-ɗaa
O Ƴaarii
Ƴaari-ɗen
Min Ƴaarii
Ƴaari-ɗon
Ɓe Ƴaarii
Timmungal ɗimmal
Miin Ƴaari
Aan Ƴaari
Kaŋko Ƴaari
Enen Ƴaari
Minen Ƴaari
Onon Ƴaari
Kamɓe Ƴaari
Timmungal ɗimmal
Mbeɗe Ƴaari
Aɗa Ƴaari
Ombo Ƴaari
Eɗen Ƴaari
Emin Ƴaari
Oɗon Ƴaari
Eɓe Ƴaari
Timmungal tataɗal
Mi Ƴaariima
A Ƴaariima
O Ƴaariima
En Ƴaariima
Min Ƴaariima
On Ƴaariima
Ɓe Ƴaariima

Jogorngal nayaɓal
Miin Ƴaarotoo
Aan Ƴaarotoo
Kaŋko Ƴaarotoo
Enen Ƴaarotoo
Minen Ƴaarotoo
Onon Ƴaarotoo
Kamɓe Ƴaarotoo
Jogorngal tataɓal
Mi Ƴaaroto
A Ƴaaroto
O Ƴaaroto
En Ƴaaroto
Min Ƴaaroto
On Ƴaaroto
Ɓe Ƴaaroto
Jogorngal ɗimmal
Mi Ƴaaroo
Ƴaar-ɗaa
O Ƴaaroo
Ƴaar-ɗen
Min Ƴaaroo
Ƴaar-ɗon
Ɓe Ƴaaroo
Jogorngal gadanal
Yo mi Ƴaaro
Yo a Ƴaaro
Yo o Ƴaaro
Yo en Ƴaaro
Yo min Ƴaaro
Yo on Ƴaaro
Yo ɓe Ƴaaro

Inɗe ceekaaɗe e Ƴaaraade

Ƴaariiɗo Ƴaariiɓe Ƴaarotooɗo Ƴaarotooɓe Ƴaarorgal Ƴaarorɗe Ƴaaragol Ƴaarali Ƴaarol Ƴaari
Ƴaardi Ƴaarri Ƴaarɗi Ƴaarannde Ƴaaranɗe Ƴaaroore Ƴaarooje Ƴaaro Ƴaare Ƴaarre
Ƴaare

Inɗe ceekaaɗe e Ƴaaraade jahduɗe pelle inɗeƳaaraade e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Ƴaaraade e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Firo-nanndooji Ƴaaraade

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Ƴaaraade

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e ƳaaraadeCeerno amadaliw ɓeydani en Ƴaaraade e deftere ndee.