A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Hoorde

Hoorde

Hoorde ko Daande Baɗowal

Hoorde ina waawi ɓaggeede e fannu Ñaamdu.

Firo

Waasde ñaamde, yarde gila puɗal haa mutal. Ko diine heewi lonnginde yimɓe yo koor. Diineeji keewɗi ina mbaɗi sahaa nde rewɓe ɗumen poti hoorde. Sahaa lislaam ko lewru koorka ( Ramadaan )

Ɓeydou firo woɗngo

Firlito baɗal : Hoorde

Daande baɗowal

Timmungal gadanal
Mi hoor
A hoor
O hoor
En koor
Min koor
On koor
Ɓe koor
Timmungal ɗimmal
koor-mi
koor-ɗaa
O hoori
koor-ɗen
Min koori
koor-ɗon
Ɓe koori
Timmungal ɗimmal
Miin hoori
Aan hoori
Kaŋko hoori
Enen koori
Minen koori
Onon koori
Kamɓe koori
Timmungal ɗimmal
Mbeɗe hoori
Aɗa hoori
Ombo hoori
Eɗen koori
Emin koori
Oɗon koori
Eɓe koori
Timmungal tataɗal
Mi hoorii
A hoorii
O hoorii
En koorii
Min koorii
On koorii
Ɓe koorii

Jogorngal nayaɓal
Miin hoorata
Aan hoorata
Kaŋko hoorata
Enen koorata
Minen koorata
Onon koorata
Kamɓe koorata
Jogorngal tataɓal
Mi hoorat
A hoorat
O hoorat
En koorat
Min koorat
On koorat
Ɓe koorat
Jogorngal ɗimmal
Mi hoora
kooraa
O hoora
kooren
Min koora
kooron
Ɓe koora
Jogorngal gadanal
Yo mi hoor
Yo a hoor
Yo o hoor
Yo en koor
Yo min koor
Yo on koor
Yo ɓe koor

Inɗe ceekaaɗe e Hoorde

Suɓo e inɗe limtaaɗe les ɗoo ɗee goodɗe, ɓoɗɗoyaa (Ɓeydu), ngam ɓeydude ɗe e Saggitorde nde
Ina woodi? Inɗe Firo

Inɗe ceekaaɗe e Hoorde

kooroowo hoorooɓe koorɗo hoorɓe koorirgal koorirɗe kooral koore koorgol koorli
koorol koori koordi koorri koorɗi hoorannde kooranɗe hooroore koorooje hooro
koore hoorre koore

Inɗe ceekaaɗe e Hoorde jahduɗe pelle inɗe

kooroowo o koorooba ba kooroori ndi koorowol ngol koorooka ka koorooki ki koorooru ndu koorokal kal koorowal ngal koorowel ngel
kooroongo ngo kooroore nde kooroongu ngu kooroonge nge koorowum ɗum koorowam ɗam hoorooɓe ɓe koorooɗe ɗe koorooɗi ɗi koorokon kon


Hoorde e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Hoorde e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Firo-nanndooji Hoorde

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Hoorde

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e HoordeCeerno amadaliw ɓeydani en Hoorde e deftere ndee.