A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Raayre

Raayre Nde / Daaye Ɗe

Raayre ko Innde renndinnde

Raayre ina waawi ɓaggeede e fannu Puɗol.

Teelal Raayre ko Raayre, keewal mum ko Daaye.

Firo

Piindi puɗol ngol ɗaɗi mum mbaɗata taɓɓe. So udditaama ko ngabbon cewkon niinkon njaltata heen. Ekon ndakmi

Ɓeydan "Raayre" firo woɗngo

Binndanɗe jowitiiɗe e "Raayre" - Ɓeydan "Raayre" winndannde


Lomtooji jeyal

Teelal Keewal
Raayre am Nde Daaye am Ɗe
Raayre maa Nde Daaye maa Ɗe
Raayre makko Nde Daaye makko Ɗe
Raayre amen Nde Daaye amen Ɗe
Raayre men Nde Daaye men Ɗe
Raayre mon Nde Daaye mon Ɗe
Raayre maɓɓe Nde Daaye maɓɓe Ɗe

Raayre e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Raayre e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Firo-nanndooji Raayre

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Raayre

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e RaayreCeerno amadaliw ɓeydani en Raayre e deftere ndee.