Je suis dans aade
A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Faarnaade

Faarnaade

Faarnaade ko Daande baɗotoongal

Faarnaade ina waawi ɓaggeede e fannu Jaŋde.

Firo

Hollude ina yontaa walla ina yoodi. Hollikinaade.

Ɓeydou firo woɗngo

Firlito baɗal : Faarnaade

Daande baɗotoongal

Timmungal gadanal
Mi faarni
A faarni
O faarni
En paarni
Min paarni
On paarni
Ɓe paarni
Timmungal ɗimmal
paarnii-mi
paarni-ɗaa
O faarnii
paarni-ɗen
Min paarnii
paarni-ɗon
Ɓe paarnii
Timmungal ɗimmal
Miin faarni
Aan faarni
Kaŋko faarni
Enen paarni
Minen paarni
Onon paarni
Kamɓe paarni
Timmungal ɗimmal
Mbeɗe faarni
Aɗa faarni
Ombo faarni
Eɗen paarni
Emin paarni
Oɗon paarni
Eɓe paarni
Timmungal tataɗal
Mi faarniima
A faarniima
O faarniima
En paarniima
Min paarniima
On paarniima
Ɓe paarniima

Jogorngal nayaɓal
Miin faarnotoo
Aan faarnotoo
Kaŋko faarnotoo
Enen paarnotoo
Minen paarnotoo
Onon paarnotoo
Kamɓe paarnotoo
Jogorngal tataɓal
Mi faarnoto
A faarnoto
O faarnoto
En paarnoto
Min paarnoto
On paarnoto
Ɓe paarnoto
Jogorngal ɗimmal
Mi faarnoo
paarno-ɗaa
O faarnoo
paarno-ɗen
Min paarnoo
paarno-ɗon
Ɓe paarnoo
Jogorngal gadanal
Yo mi faarno
Yo a faarno
Yo o faarno
Yo en paarno
Yo min paarno
Yo on paarno
Yo ɓe paarno

Inɗe ceekaaɗe e Faarnaade

Suɓo e inɗe limtaaɗe les ɗoo ɗee goodɗe, ɓoɗɗoyaa (Ɓeydu), ngam ɓeydude ɗe e Saggitorde nde
Ina woodi? Inɗe Firo

Inɗe ceekaaɗe e Faarnaade

paarniiɗo faarniiɓe paarnotooɗo faarnotooɓe paarnorgal paarnorɗe paarnagol paarnali paarnol paarni
paarnidi paarniri paarniɗi faarnannde paarnanɗe faarnoore paarnooje faarno paarne faarnere
paarne

Inɗe ceekaaɗe e Faarnaade jahduɗe pelle inɗeFaarnaade e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Faarnaade e Ɗemɗe goɗɗe

Wolof

Bari tiiteur

Français

S'enorgueillir

Firo-nanndooji Faarnaade

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Faarnaade

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e FaarnaadeCeerno amadaliw ɓeydani en Faarnaade e deftere ndee.