A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Remde

Remde

Remde ko Daande Baɗowal

Remde ina waawi ɓaggeede e fannu Weeyo.

Firo

Hiifde ngesa ngam ɗooforde kuɗooli ɗi ngaawaaka ɗi.

Ɓeydan "Remde" firo woɗngo

Binndanɗe jowitiiɗe e "Remde" - Ɓeydan "Remde" winndannde


Firlito baɗal : Remde

Daande baɗowal

Timmungal gadanal
Mi rem
A rem
O rem
En ndem
Min ndem
On ndem
Ɓe ndem
Timmungal ɗimmal
ndem-mi
ndem-ɗaa
O remi
ndem-ɗen
Min ndemi
ndem-ɗon
Ɓe ndemi
Timmungal ɗimmal
Miin remi
Aan remi
Kaŋko remi
Enen ndemi
Minen ndemi
Onon ndemi
Kamɓe ndemi
Timmungal ɗimmal
Mbeɗe remi
Aɗa remi
Ombo remi
Eɗen ndemi
Emin ndemi
Oɗon ndemi
Eɓe ndemi
Timmungal tataɗal
Mi remii
A remii
O remii
En ndemii
Min ndemii
On ndemii
Ɓe ndemii

Jogorngal nayaɓal
Miin remata
Aan remata
Kaŋko remata
Enen ndemata
Minen ndemata
Onon ndemata
Kamɓe ndemata
Jogorngal tataɓal
Mi remat
A remat
O remat
En ndemat
Min ndemat
On ndemat
Ɓe ndemat
Jogorngal ɗimmal
Mi rema
ndemaa
O rema
ndemen
Min ndema
ndemon
Ɓe ndema
Jogorngal gadanal
Yo mi rem
Yo a rem
Yo o rem
Yo en ndem
Yo min ndem
Yo on ndem
Yo ɓe ndem

Inɗe ceekaaɗe e Remde

Suɓo e inɗe limtaaɗe les ɗoo ɗee goodɗe, ɓoɗɗoyaa (Ɓeydu), ngam ɓeydude ɗe e Saggitorde nde
Ina woodi? Inɗe Firo
demoowo Oon gonɗo e remde oo.
remooɓe Ɓeen wonɓe e remde ɓee.
demɗo Oon baɗɗo gollal remde haa gayni oo.
remɓe Ɓeen waɗɓe gollal remdehaa ngayni ɓee.
demirgal Kuwtorgal gollal remde
demirɗe Kuwtorde gollal remde
demgol Mbaydi gollal remde ndi.
demli Mbaydiiji gollal remde ɗi.
remannde Gollal remde baɗangal ngal, so waɗtotono gane, heen annde wootere woni remannde
demanɗe Keewal remannde

Inɗe ceekaaɗe e Remde

demoowo remooɓe demɗo remɓe demirgal demirɗe demal deme demgol demli
demol demi ndemdi ndemri demɗi remannde demanɗe remoore demooje remo
deme remre deme

Inɗe ceekaaɗe e Remde jahduɗe pelle inɗe

demoowo o ndemooba ba ndemoori ndi demowol ngol ndemooka ka ndemooki ki ndemooru ndu demokal kal demowal ngal demowel ngel
ndemoongo ngo ndemoore nde ndemoongu ngu ndemoonge nge ndemowum ɗum ndemowam ɗam remooɓe ɓe demooɗe ɗe demooɗi ɗi ndemokon kon


Remde e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Remde e Ɗemɗe goɗɗe

Français

Cultiver

Défricher Désherber Labourer

Firo-nanndooji Remde

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Remde

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e RemdeCeerno amadaliw ɓeydani en Remde e deftere ndee.