Je suis dans aade
A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Lulaade

Lulaade

Lulaade ko Daande baɗotoongal

Lulaade ina waawi ɓaggeede e fannu Jaŋde.

Firo

Eggude wuro hoɗoya gese saanga liggey gese, ko wayi no jabbere, aawre walla coñal. So licgey oo gasii, joomum ɓitta kaakon mum kadi hoota wuro

Ɓeydou firo woɗngo

Firlito baɗal : Lulaade

Daande baɗotoongal

Timmungal gadanal
Mi luli
A luli
O luli
En luli
Min luli
On luli
Ɓe luli
Timmungal ɗimmal
lulii-mi
luli-ɗaa
O lulii
luli-ɗen
Min lulii
luli-ɗon
Ɓe lulii
Timmungal ɗimmal
Miin luli
Aan luli
Kaŋko luli
Enen luli
Minen luli
Onon luli
Kamɓe luli
Timmungal ɗimmal
Mbeɗe luli
Aɗa luli
Ombo luli
Eɗen luli
Emin luli
Oɗon luli
Eɓe luli
Timmungal tataɗal
Mi luliima
A luliima
O luliima
En luliima
Min luliima
On luliima
Ɓe luliima

Jogorngal nayaɓal
Miin lulotoo
Aan lulotoo
Kaŋko lulotoo
Enen lulotoo
Minen lulotoo
Onon lulotoo
Kamɓe lulotoo
Jogorngal tataɓal
Mi luloto
A luloto
O luloto
En luloto
Min luloto
On luloto
Ɓe luloto
Jogorngal ɗimmal
Mi luloo
lul-ɗaa
O luloo
lul-ɗen
Min luloo
lul-ɗon
Ɓe luloo
Jogorngal gadanal
Yo mi lulo
Yo a lulo
Yo o lulo
Yo en lulo
Yo min lulo
Yo on lulo
Yo ɓe lulo

Inɗe ceekaaɗe e Lulaade

Suɓo e inɗe limtaaɗe les ɗoo ɗee goodɗe, ɓoɗɗoyaa (Ɓeydu), ngam ɓeydude ɗe e Saggitorde nde
Ina woodi? Inɗe Firo

Inɗe ceekaaɗe e Lulaade

luliiɗo luliiɓe lulotooɗo lulotooɓe lulorgal lulorɗe lulagol lulali lulol luli
luldi lulri lulɗi lulannde lulanɗe luloore lulooje lulo lule lulre
lule

Inɗe ceekaaɗe e Lulaade jahduɗe pelle inɗeLulaade e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Lulaade e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Firo-nanndooji Lulaade

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Lulaade

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e LulaadeCeerno amadaliw ɓeydani en Lulaade e deftere ndee.