Je suis dans aade
A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Mooytaade

Mooytaade

Mooytaade ko Daande baɗotoongal

Mooytaade ina waawi ɓaggeede e fannu Jaŋde.

Firo

Yahrude seese. Mo yiɗaa tineede, yiɗaa yahdu mum nanee heewi mooytaade.

Ɓeydou firo woɗngo

Firlito baɗal : Mooytaade

Daande baɗotoongal

Timmungal gadanal
Mi mooyti
A mooyti
O mooyti
En mooyti
Min mooyti
On mooyti
Ɓe mooyti
Timmungal ɗimmal
mooytii-mi
mooyti-ɗaa
O mooytii
mooyti-ɗen
Min mooytii
mooyti-ɗon
Ɓe mooytii
Timmungal ɗimmal
Miin mooyti
Aan mooyti
Kaŋko mooyti
Enen mooyti
Minen mooyti
Onon mooyti
Kamɓe mooyti
Timmungal ɗimmal
Mbeɗe mooyti
Aɗa mooyti
Ombo mooyti
Eɗen mooyti
Emin mooyti
Oɗon mooyti
Eɓe mooyti
Timmungal tataɗal
Mi mooytiima
A mooytiima
O mooytiima
En mooytiima
Min mooytiima
On mooytiima
Ɓe mooytiima

Jogorngal nayaɓal
Miin mooytotoo
Aan mooytotoo
Kaŋko mooytotoo
Enen mooytotoo
Minen mooytotoo
Onon mooytotoo
Kamɓe mooytotoo
Jogorngal tataɓal
Mi mooytoto
A mooytoto
O mooytoto
En mooytoto
Min mooytoto
On mooytoto
Ɓe mooytoto
Jogorngal ɗimmal
Mi mooytoo
mooyto-ɗaa
O mooytoo
mooyto-ɗen
Min mooytoo
mooyto-ɗon
Ɓe mooytoo
Jogorngal gadanal
Yo mi mooyto
Yo a mooyto
Yo o mooyto
Yo en mooyto
Yo min mooyto
Yo on mooyto
Yo ɓe mooyto

Inɗe ceekaaɗe e Mooytaade

Suɓo e inɗe limtaaɗe les ɗoo ɗee goodɗe, ɓoɗɗoyaa (Ɓeydu), ngam ɓeydude ɗe e Saggitorde nde
Ina woodi? Inɗe Firo

Inɗe ceekaaɗe e Mooytaade

mooytiiɗo mooytiiɓe mooytotooɗo mooytotooɓe mooytorgal mooytorɗe mooytagol mooytali mooytol mooyti
mooytidi mooytiri mooytiɗi mooytannde mooytanɗe mooytoore mooytooje mooyto mooyte mooytere
mooyte

Inɗe ceekaaɗe e Mooytaade jahduɗe pelle inɗeMooytaade e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Mooytaade e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Firo-nanndooji Mooytaade

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Mooytaade

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e MooytaadeCeerno amadaliw ɓeydani en Mooytaade e deftere ndee.