A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Meende

Meende

Meende ko Daande Baɗowal

Meende ina waawi ɓaggeede e fannu Jaŋde.

Firo

Woyde walla wullude no mbeewa ni walla no mbaalu ni.

Ɓeydou firo woɗngo

Firlito baɗal : Meende

Daande baɗowal

Timmungal gadanal
Mi meen
A meen
O meen
En meen
Min meen
On meen
Ɓe meen
Timmungal ɗimmal
meen-mi
meen-ɗaa
O meeni
meen-ɗen
Min meeni
meen-ɗon
Ɓe meeni
Timmungal ɗimmal
Miin meeni
Aan meeni
Kaŋko meeni
Enen meeni
Minen meeni
Onon meeni
Kamɓe meeni
Timmungal ɗimmal
Mbeɗe meeni
Aɗa meeni
Ombo meeni
Eɗen meeni
Emin meeni
Oɗon meeni
Eɓe meeni
Timmungal tataɗal
Mi meenii
A meenii
O meenii
En meenii
Min meenii
On meenii
Ɓe meenii

Jogorngal nayaɓal
Miin meenata
Aan meenata
Kaŋko meenata
Enen meenata
Minen meenata
Onon meenata
Kamɓe meenata
Jogorngal tataɓal
Mi meenat
A meenat
O meenat
En meenat
Min meenat
On meenat
Ɓe meenat
Jogorngal ɗimmal
Mi meena
meenaa
O meena
meenen
Min meena
meenon
Ɓe meena
Jogorngal gadanal
Yo mi meen
Yo a meen
Yo o meen
Yo en meen
Yo min meen
Yo on meen
Yo ɓe meen

Inɗe ceekaaɗe e Meende

Suɓo e inɗe limtaaɗe les ɗoo ɗee goodɗe, ɓoɗɗoyaa (Ɓeydu), ngam ɓeydude ɗe e Saggitorde nde
Ina woodi? Inɗe Firo
meenoowo Oon gonɗo e meende oo.
meenooɓe Ɓeen wonɓe e meende ɓee.
meenɗo Oon baɗɗo gollal meende haa gayni oo.
meenɓe Ɓeen waɗɓe gollal meendehaa ngayni ɓee.
meenirgal Kuwtorgal gollal meende
meenirɗe Kuwtorde gollal meende
meengol Mbaydi gollal meende ndi.
meenli Mbaydiiji gollal meende ɗi.
meenannde Gollal meende baɗangal ngal, so waɗtotono gane, heen annde wootere woni meenannde
meenanɗe Keewal meenannde

Inɗe ceekaaɗe e Meende

meenoowo meenooɓe meenɗo meenɓe meenirgal meenirɗe meenal meene meengol meenli
meenol meeni meendi meenri meenɗi meenannde meenanɗe meenoore meenooje meeno
meene meenre meene

Inɗe ceekaaɗe e Meende jahduɗe pelle inɗe

meenoowo o meenooba ba meenoori ndi meenowol ngol meenooka ka meenooki ki meenooru ndu meenokal kal meenowal ngal meenowel ngel
meenoongo ngo meenoore nde meenoongu ngu meenoonge nge meenowum ɗum meenowam ɗam meenooɓe ɓe meenooɗe ɗe meenooɗi ɗi meenokon kon


Meende e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Meende e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Firo-nanndooji Meende

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Meende

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e MeendeCeerno amadaliw ɓeydani en Meende e deftere ndee.