A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Oorde

Oorde

Oorde ko Daande Baɗowal

Oorde ina waawi ɓaggeede e fannu Kulle.

Firo

Yahde ulloo e ladde tawa faandaare nde tiiɗaani.
So coggal ndammiri ardiima gaynaako beetewe ɓe tiindiima ladde ngam yiiloyaade ko ñaami, wiyetee ko ndammiri ndi ooroyii.

Ɓeydou firo woɗngo

Firlito baɗal : Oorde

Daande baɗowal

Timmungal gadanal
Mi oor
A oor
O oor
En ngoor
Min ngoor
On ngoor
Ɓe ngoor
Timmungal ɗimmal
ngoor-mi
ngoor-ɗaa
O oori
ngoor-ɗen
Min ngoori
ngoor-ɗon
Ɓe ngoori
Timmungal ɗimmal
Miin oori
Aan oori
Kaŋko oori
Enen ngoori
Minen ngoori
Onon ngoori
Kamɓe ngoori
Timmungal ɗimmal
Mbeɗe oori
Aɗa oori
Ombo oori
Eɗen ngoori
Emin ngoori
Oɗon ngoori
Eɓe ngoori
Timmungal tataɗal
Mi oorii
A oorii
O oorii
En ngoorii
Min ngoorii
On ngoorii
Ɓe ngoorii

Jogorngal nayaɓal
Miin oorata
Aan oorata
Kaŋko oorata
Enen ngoorata
Minen ngoorata
Onon ngoorata
Kamɓe ngoorata
Jogorngal tataɓal
Mi oorat
A oorat
O oorat
En ngoorat
Min ngoorat
On ngoorat
Ɓe ngoorat
Jogorngal ɗimmal
Mi oora
ngooraa
O oora
ngooren
Min ngoora
ngooron
Ɓe ngoora
Jogorngal gadanal
Yo mi oor
Yo a oor
Yo o oor
Yo en ngoor
Yo min ngoor
Yo on ngoor
Yo ɓe ngoor

Inɗe ceekaaɗe e Oorde

Suɓo e inɗe limtaaɗe les ɗoo ɗee goodɗe, ɓoɗɗoyaa (Ɓeydu), ngam ɓeydude ɗe e Saggitorde nde
Ina woodi? Inɗe Firo

Inɗe ceekaaɗe e Oorde

gooroowo oorooɓe goorɗo oorɓe goorirgal goorirɗe gooral goore goorgol goorli
goorol goori ngoordi ngoorri goorɗi oorannde gooranɗe ooroore goorooje ooro
goore oorre goore

Inɗe ceekaaɗe e Oorde jahduɗe pelle inɗe

gooroowo o ngoorooba ba ngooroori ndi goorowol ngol ngoorooka ka ngoorooki ki ngoorooru ndu goorokal kal goorowal ngal goorowel ngel
ngooroongo ngo ngooroore nde ngooroongu ngu ngooroonge nge ngoorowum ɗum ngoorowam ɗam oorooɓe ɓe goorooɗe ɗe goorooɗi ɗi ngoorokon kon


Oorde e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Oorde e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Firo-nanndooji Oorde

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Oorde

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e OordeCeerno amadaliw ɓeydani en Oorde e deftere ndee.