A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Aynude

Aynude

Aynude ko Daande Baɗowal

Aynude ina waawi ɓaggeede e fannu Jaŋde.

Firo

Reende.
Reende ndammiri. Dewoowo e ndammiri ina ñamminoya ɗum wiyetee ko gaynaako

Ɓeydou firo woɗngo

Firlito baɗal : Aynude

Daande baɗowal

Timmungal gadanal
Mi aynu
A aynu
O aynu
En ngaynu
Min ngaynu
On ngaynu
Ɓe ngaynu
Timmungal ɗimmal
ngaynu-mi
ngaynu-ɗaa
O ayni
ngaynu-ɗen
Min ngayni
ngaynu-ɗon
Ɓe ngayni
Timmungal ɗimmal
Miin ayni
Aan ayni
Kaŋko ayni
Enen ngayni
Minen ngayni
Onon ngayni
Kamɓe ngayni
Timmungal ɗimmal
Mbeɗe ayni
Aɗa ayni
Ombo ayni
Eɗen ngayni
Emin ngayni
Oɗon ngayni
Eɓe ngayni
Timmungal tataɗal
Mi aynii
A aynii
O aynii
En ngaynii
Min ngaynii
On ngaynii
Ɓe ngaynii

Jogorngal nayaɓal
Miin aynata
Aan aynata
Kaŋko aynata
Enen ngaynata
Minen ngaynata
Onon ngaynata
Kamɓe ngaynata
Jogorngal tataɓal
Mi aynat
A aynat
O aynat
En ngaynat
Min ngaynat
On ngaynat
Ɓe ngaynat
Jogorngal ɗimmal
Mi ayna
ngaynaa
O ayna
ngaynen
Min ngayna
ngaynon
Ɓe ngayna
Jogorngal gadanal
Yo mi aynu
Yo a aynu
Yo o aynu
Yo en ngaynu
Yo min ngaynu
Yo on ngaynu
Yo ɓe ngaynu

Inɗe ceekaaɗe e Aynude

Suɓo e inɗe limtaaɗe les ɗoo ɗee goodɗe, ɓoɗɗoyaa (Ɓeydu), ngam ɓeydude ɗe e Saggitorde nde
Ina woodi? Inɗe Firo

Inɗe ceekaaɗe e Aynude

gaynoowo aynooɓe gaynuɗo aynuɓe gaynirgal gaynirɗe gaynal gayne gaynugol gaynuli
gaynol gayni ngaynidi ngayniri gayniɗi aynannde gaynanɗe aynoore gaynooje ayno
gayne aynere gayne

Inɗe ceekaaɗe e Aynude jahduɗe pelle inɗe

gaynoowo o ngaynooba ba ngaynoori ndi gaynowol ngol ngaynooka ka ngaynooki ki ngaynooru ndu gaynokal kal gaynowal ngal gaynowel ngel
ngaynoongo ngo ngaynoore nde ngaynoongu ngu ngaynoonge nge ngaynowum ɗum ngaynowam ɗam aynooɓe ɓe gaynooɗe ɗe gaynooɗi ɗi ngaynokon kon


Aynude e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Aynude e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Firo-nanndooji Aynude

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Aynude

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e AynudeCeerno amadaliw ɓeydani en Aynude e deftere ndee.