A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Yarde

Yarde

Yarde ko Daande Baɗowal

Yarde ina waawi ɓaggeede e fannu Jaŋde.

Firo

Moɗde ndeelam. So kullel ɗomɗii yarata ko ndiyam.
So kullal nawaama maayo walla weendu ngam yarde wiyetee yarnoyaama.
Soccude cuɗaari hono kaŋŋe walla kaalis haa ɓeydoo jalbude.

Ɓeydou firo woɗngo

Firlito baɗal : Yarde

Daande baɗowal

Timmungal gadanal
Mi yar
A yar
O yar
En njar
Min njar
On njar
Ɓe njar
Timmungal ɗimmal
njar-mi
njar-ɗaa
O yari
njar-ɗen
Min njari
njar-ɗon
Ɓe njari
Timmungal ɗimmal
Miin yari
Aan yari
Kaŋko yari
Enen njari
Minen njari
Onon njari
Kamɓe njari
Timmungal ɗimmal
Mbeɗe yari
Aɗa yari
Ombo yari
Eɗen njari
Emin njari
Oɗon njari
Eɓe njari
Timmungal tataɗal
Mi yarii
A yarii
O yarii
En njarii
Min njarii
On njarii
Ɓe njarii

Jogorngal nayaɓal
Miin yarata
Aan yarata
Kaŋko yarata
Enen njarata
Minen njarata
Onon njarata
Kamɓe njarata
Jogorngal tataɓal
Mi yarat
A yarat
O yarat
En njarat
Min njarat
On njarat
Ɓe njarat
Jogorngal ɗimmal
Mi yara
njaraa
O yara
njaren
Min njara
njaron
Ɓe njara
Jogorngal gadanal
Yo mi yar
Yo a yar
Yo o yar
Yo en njar
Yo min njar
Yo on njar
Yo ɓe njar

Inɗe ceekaaɗe e Yarde

Suɓo e inɗe limtaaɗe les ɗoo ɗee goodɗe, ɓoɗɗoyaa (Ɓeydu), ngam ɓeydude ɗe e Saggitorde nde
Ina woodi? Inɗe Firo

Inɗe ceekaaɗe e Yarde

jaroowo yarooɓe jarɗo yarɓe jarirgal jarirɗe jaral jare jargol jarli
jarol jari njardi njarri jarɗi yarannde jaranɗe yaroore jarooje yaro
jare yarre jare

Inɗe ceekaaɗe e Yarde jahduɗe pelle inɗe

jaroowo o njarooba ba njaroori ndi jarowol ngol njarooka ka njarooki ki njarooru ndu jarokal kal jarowal ngal jarowel ngel
njaroongo ngo njaroore nde njaroongu ngu njaroonge nge njarowum ɗum njarowam ɗam yarooɓe ɓe jarooɗe ɗe jarooɗi ɗi njarokon kon


Yarde e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Yarde e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Firo-nanndooji Yarde

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Yarde

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e YardeCeerno amadaliw ɓeydani en Yarde e deftere ndee.