A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Wallude

Wallude ko Daande Baɗowal

Wallude ina waawi ɓaggeede e fannu Jaŋde.

Firo

Heɓɓitinaade

Ɓeydou firo woɗngo

Firlito baɗal : Wallude

Daande baɗowal

Timmungal gadanal
Mi wallu
A wallu
O wallu
En mballu
Min mballu
On mballu
Ɓe mballu
Timmungal ɗimmal
mballu-mi
mballu-ɗaa
O walli
mballu-ɗen
Min mballi
mballu-ɗon
Ɓe mballi
Timmungal ɗimmal
Miin walli
Aan walli
Kaŋko walli
Enen mballi
Minen mballi
Onon mballi
Kamɓe mballi
Timmungal ɗimmal
Mbeɗe walli
Aɗa walli
Ombo walli
Eɗen mballi
Emin mballi
Oɗon mballi
Eɓe mballi
Timmungal tataɗal
Mi wallii
A wallii
O wallii
En mballii
Min mballii
On mballii
Ɓe mballii

Jogorngal nayaɓal
Miin wallata
Aan wallata
Kaŋko wallata
Enen mballata
Minen mballata
Onon mballata
Kamɓe mballata
Jogorngal tataɓal
Mi wallat
A wallat
O wallat
En mballat
Min mballat
On mballat
Ɓe mballat
Jogorngal ɗimmal
Mi walla
mballaa
O walla
mballen
Min mballa
mballon
Ɓe mballa
Jogorngal gadanal
Yo mi wallu
Yo a wallu
Yo o wallu
Yo en mballu
Yo min mballu
Yo on mballu
Yo ɓe mballu

Inɗe ceekaaɗe e Wallude

balloowo wallooɓe balluɗo walluɓe ballirgal ballirɗe ballal balle ballugol balluli
ballol balli mballidi mballiri balliɗi wallannde ballanɗe walloore ballooje wallo
balle wallere balle

Inɗe ceekaaɗe e Wallude jahduɗe pelle inɗe

balloowo o mballooba ba mballoori ndi ballowol ngol mballooka ka mballooki ki mballooru ndu ballokal kal ballowal ngal ballowel ngel
mballoongo ngo mballoore nde mballoongu ngu mballoonge nge mballowum ɗum mballowam ɗam wallooɓe ɓe ballooɗe ɗe ballooɗi ɗi mballokon kon


Wallude e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Wallude e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Firo-nanndooji Wallude

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Wallude

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e WalludeCeerno amadaliw ɓeydani en Wallude e deftere ndee.