A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Weeyde

Weeyde

Weeyde ko Daande Baɗowal

Weeyde ina waawi ɓaggeede e fannu Jaŋde.

Firo

Ɓooyde dow, caggal diwal.

Ɓeydou firo woɗngo

Firlito baɗal : Weeyde

Daande baɗowal

Timmungal gadanal
Mi weey
A weey
O weey
En mbeey
Min mbeey
On mbeey
Ɓe mbeey
Timmungal ɗimmal
mbeey-mi
mbeey-ɗaa
O weeyi
mbeey-ɗen
Min mbeeyi
mbeey-ɗon
Ɓe mbeeyi
Timmungal ɗimmal
Miin weeyi
Aan weeyi
Kaŋko weeyi
Enen mbeeyi
Minen mbeeyi
Onon mbeeyi
Kamɓe mbeeyi
Timmungal ɗimmal
Mbeɗe weeyi
Aɗa weeyi
Ombo weeyi
Eɗen mbeeyi
Emin mbeeyi
Oɗon mbeeyi
Eɓe mbeeyi
Timmungal tataɗal
Mi weeyii
A weeyii
O weeyii
En mbeeyii
Min mbeeyii
On mbeeyii
Ɓe mbeeyii

Jogorngal nayaɓal
Miin weeyata
Aan weeyata
Kaŋko weeyata
Enen mbeeyata
Minen mbeeyata
Onon mbeeyata
Kamɓe mbeeyata
Jogorngal tataɓal
Mi weeyat
A weeyat
O weeyat
En mbeeyat
Min mbeeyat
On mbeeyat
Ɓe mbeeyat
Jogorngal ɗimmal
Mi weeya
mbeeyaa
O weeya
mbeeyen
Min mbeeya
mbeeyon
Ɓe mbeeya
Jogorngal gadanal
Yo mi weey
Yo a weey
Yo o weey
Yo en mbeey
Yo min mbeey
Yo on mbeey
Yo ɓe mbeey

Inɗe ceekaaɗe e Weeyde

Suɓo e inɗe limtaaɗe les ɗoo ɗee goodɗe, ɓoɗɗoyaa (Ɓeydu), ngam ɓeydude ɗe e Saggitorde nde
Ina woodi? Inɗe Firo

Inɗe ceekaaɗe e Weeyde

beeyoowo weeyooɓe beeyɗo weeyɓe beeyirgal beeyirɗe beeyal beeye beeygol beeyli
beeyol beeyi mbeeydi mbeeyri beeyɗi weeyannde beeyanɗe weeyoore beeyooje weeyo
beeye weeyre beeye

Inɗe ceekaaɗe e Weeyde jahduɗe pelle inɗe

beeyoowo o mbeeyooba ba mbeeyoori ndi beeyowol ngol mbeeyooka ka mbeeyooki ki mbeeyooru ndu beeyokal kal beeyowal ngal beeyowel ngel
mbeeyoongo ngo mbeeyoore nde mbeeyoongu ngu mbeeyoonge nge mbeeyowum ɗum mbeeyowam ɗam weeyooɓe ɓe beeyooɗe ɗe beeyooɗi ɗi mbeeyokon kon


Weeyde e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weeyde e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Firo-nanndooji Weeyde

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Weeyde

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e WeeydeCeerno amadaliw ɓeydani en Weeyde e deftere ndee.