Je suis dans aade
A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Feeraade

Feeraade

Feeraade ko Daande baɗotoongal

Feeraade ina waawi ɓaggeede e fannu Jaŋde.

Firo

Lummbaade tawa wayat no gudditoowo juuɗe mum gila yeeso haa caggal tawa rewni ɗum ko e banngeeji ɗii.

Ɓeydou firo woɗngo

Firlito baɗal : Feeraade

Daande baɗotoongal

Timmungal gadanal
Mi feeri
A feeri
O feeri
En peeri
Min peeri
On peeri
Ɓe peeri
Timmungal ɗimmal
peerii-mi
peeri-ɗaa
O feerii
peeri-ɗen
Min peerii
peeri-ɗon
Ɓe peerii
Timmungal ɗimmal
Miin feeri
Aan feeri
Kaŋko feeri
Enen peeri
Minen peeri
Onon peeri
Kamɓe peeri
Timmungal ɗimmal
Mbeɗe feeri
Aɗa feeri
Ombo feeri
Eɗen peeri
Emin peeri
Oɗon peeri
Eɓe peeri
Timmungal tataɗal
Mi feeriima
A feeriima
O feeriima
En peeriima
Min peeriima
On peeriima
Ɓe peeriima

Jogorngal nayaɓal
Miin feerotoo
Aan feerotoo
Kaŋko feerotoo
Enen peerotoo
Minen peerotoo
Onon peerotoo
Kamɓe peerotoo
Jogorngal tataɓal
Mi feeroto
A feeroto
O feeroto
En peeroto
Min peeroto
On peeroto
Ɓe peeroto
Jogorngal ɗimmal
Mi feeroo
peer-ɗaa
O feeroo
peer-ɗen
Min peeroo
peer-ɗon
Ɓe peeroo
Jogorngal gadanal
Yo mi feero
Yo a feero
Yo o feero
Yo en peero
Yo min peero
Yo on peero
Yo ɓe peero

Inɗe ceekaaɗe e Feeraade

Suɓo e inɗe limtaaɗe les ɗoo ɗee goodɗe, ɓoɗɗoyaa (Ɓeydu), ngam ɓeydude ɗe e Saggitorde nde
Ina woodi? Inɗe Firo

Inɗe ceekaaɗe e Feeraade

peeriiɗo feeriiɓe peerotooɗo feerotooɓe peerorgal peerorɗe peeragol peerali peerol peeri
peerdi peerri peerɗi feerannde peeranɗe feeroore peerooje feero peere feerre
peere

Inɗe ceekaaɗe e Feeraade jahduɗe pelle inɗeFeeraade e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Feeraade e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Firo-nanndooji Feeraade

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Feeraade

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e FeeraadeCeerno amadaliw ɓeydani en Feeraade e deftere ndee.