Je suis dans aade
A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Yoolaade

Yoolaade

Yoolaade ko Daande baɗotoongal

Yoolaade ina waawi ɓaggeede e fannu Jaŋde.

Firo

Mutde roŋka suppitaade, roŋka foofde debbora

Ɓeydou firo woɗngo

Firlito baɗal : Yoolaade

Daande baɗotoongal

Timmungal gadanal
Mi yooli
A yooli
O yooli
En njooli
Min njooli
On njooli
Ɓe njooli
Timmungal ɗimmal
njoolii-mi
njooli-ɗaa
O yoolii
njooli-ɗen
Min njoolii
njooli-ɗon
Ɓe njoolii
Timmungal ɗimmal
Miin yooli
Aan yooli
Kaŋko yooli
Enen njooli
Minen njooli
Onon njooli
Kamɓe njooli
Timmungal ɗimmal
Mbeɗe yooli
Aɗa yooli
Ombo yooli
Eɗen njooli
Emin njooli
Oɗon njooli
Eɓe njooli
Timmungal tataɗal
Mi yooliima
A yooliima
O yooliima
En njooliima
Min njooliima
On njooliima
Ɓe njooliima

Jogorngal nayaɓal
Miin yoolotoo
Aan yoolotoo
Kaŋko yoolotoo
Enen njoolotoo
Minen njoolotoo
Onon njoolotoo
Kamɓe njoolotoo
Jogorngal tataɓal
Mi yooloto
A yooloto
O yooloto
En njooloto
Min njooloto
On njooloto
Ɓe njooloto
Jogorngal ɗimmal
Mi yooloo
njool-ɗaa
O yooloo
njool-ɗen
Min njooloo
njool-ɗon
Ɓe njooloo
Jogorngal gadanal
Yo mi yoolo
Yo a yoolo
Yo o yoolo
Yo en njoolo
Yo min njoolo
Yo on njoolo
Yo ɓe njoolo

Inɗe ceekaaɗe e Yoolaade

Suɓo e inɗe limtaaɗe les ɗoo ɗee goodɗe, ɓoɗɗoyaa (Ɓeydu), ngam ɓeydude ɗe e Saggitorde nde
Ina woodi? Inɗe Firo

Inɗe ceekaaɗe e Yoolaade

jooliiɗo yooliiɓe joolotooɗo yoolotooɓe joolorgal joolorɗe joolagol joolali joolol jooli
njooldi njoolri joolɗi yoolannde joolanɗe yooloore joolooje yoolo joole yoolre
joole

Inɗe ceekaaɗe e Yoolaade jahduɗe pelle inɗeYoolaade e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Yoolaade e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Firo-nanndooji Yoolaade

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Yoolaade

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e YoolaadeCeerno amadaliw ɓeydani en Yoolaade e deftere ndee.