A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Debbude

Debbude

Debbude ko Daande Baɗowal

Debbude ina waawi ɓaggeede e fannu Jaŋde.

Firo

Saamde nder ndiyam yahra noon haa yettoo leydi, deeƴira noon.

Ɓeydan "Debbude" firo woɗngo

Binndanɗe jowitiiɗe e "Debbude" - Ɓeydan "Debbude" winndannde


Firlito baɗal : Debbude

Daande baɗowal

Timmungal gadanal
Mi debbu
A debbu
O debbu
En ndebbu
Min ndebbu
On ndebbu
Ɓe ndebbu
Timmungal ɗimmal
ndebbu-mi
ndebbu-ɗaa
O debbi
ndebbu-ɗen
Min ndebbi
ndebbu-ɗon
Ɓe ndebbi
Timmungal ɗimmal
Miin debbi
Aan debbi
Kaŋko debbi
Enen ndebbi
Minen ndebbi
Onon ndebbi
Kamɓe ndebbi
Timmungal ɗimmal
Mbeɗe debbi
Aɗa debbi
Ombo debbi
Eɗen ndebbi
Emin ndebbi
Oɗon ndebbi
Eɓe ndebbi
Timmungal tataɗal
Mi debbii
A debbii
O debbii
En ndebbii
Min ndebbii
On ndebbii
Ɓe ndebbii

Jogorngal nayaɓal
Miin debbata
Aan debbata
Kaŋko debbata
Enen ndebbata
Minen ndebbata
Onon ndebbata
Kamɓe ndebbata
Jogorngal tataɓal
Mi debbat
A debbat
O debbat
En ndebbat
Min ndebbat
On ndebbat
Ɓe ndebbat
Jogorngal ɗimmal
Mi debba
ndebbaa
O debba
ndebben
Min ndebba
ndebbon
Ɓe ndebba
Jogorngal gadanal
Yo mi debbu
Yo a debbu
Yo o debbu
Yo en ndebbu
Yo min ndebbu
Yo on ndebbu
Yo ɓe ndebbu

Inɗe ceekaaɗe e Debbude

Suɓo e inɗe limtaaɗe les ɗoo ɗee goodɗe, ɓoɗɗoyaa (Ɓeydu), ngam ɓeydude ɗe e Saggitorde nde
Ina woodi? Inɗe Firo
debbuɗo Oon baɗɗo gollal debbude haa gayni oo.
debbuɓe Ɓeen waɗɓe gollal debbudehaa ngayni ɓee.
debbirgal Kuwtorgal gollal debbude
debbirɗe Kuwtorde gollal debbude
debbugol Mbaydi gollal debbude ndi.
debbuli Mbaydiiji gollal debbude ɗi.
debbannde Gollal debbude baɗangal ngal, so waɗtotono gane, heen annde wootere woni debbannde
debbanɗe Keewal debbannde

Inɗe ceekaaɗe e Debbude

debboowo debbooɓe debbuɗo debbuɓe debbirgal debbirɗe debbal debbe debbugol debbuli
debbol debbi ndebbidi ndebbiri debbiɗi debbannde debbanɗe debboore debbooje debbo
debbe debbere debbe

Inɗe ceekaaɗe e Debbude jahduɗe pelle inɗe

debboowo o ndebbooba ba ndebboori ndi debbowol ngol ndebbooka ka ndebbooki ki ndebbooru ndu debbokal kal debbowal ngal debbowel ngel
ndebboongo ngo ndebboore nde ndebboongu ngu ndebboonge nge ndebbowum ɗum ndebbowam ɗam debbooɓe ɓe debbooɗe ɗe debbooɗi ɗi ndebbokon kon


Debbude e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Debbude e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Firo-nanndooji Debbude

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Debbude

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e DebbudeCeerno amadaliw ɓeydani en Debbude e deftere ndee.