A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Ɓoɗɗude

Ɓoɗɗude

Ɓoɗɗude ko Daande Baɗowal

Ɓoɗɗude ina waawi ɓaggeede e fannu Jaŋde.

Firo

Ñoƴƴude e dow ko nanndi e wuddu, dow nokku mo yaajaani

Ɓeydan "Ɓoɗɗude" firo woɗngo

Binndanɗe jowitiiɗe e "Ɓoɗɗude" - Ɓeydan "Ɓoɗɗude" winndannde


Firlito baɗal : Ɓoɗɗude

Daande baɗowal

Timmungal gadanal
Mi Ɓoɗɗu
A Ɓoɗɗu
O Ɓoɗɗu
En Ɓoɗɗu
Min Ɓoɗɗu
On Ɓoɗɗu
Ɓe Ɓoɗɗu
Timmungal ɗimmal
Ɓoɗɗu-mi
Ɓoɗɗu-ɗaa
O Ɓoɗɗi
Ɓoɗɗu-ɗen
Min Ɓoɗɗi
Ɓoɗɗu-ɗon
Ɓe Ɓoɗɗi
Timmungal ɗimmal
Miin Ɓoɗɗi
Aan Ɓoɗɗi
Kaŋko Ɓoɗɗi
Enen Ɓoɗɗi
Minen Ɓoɗɗi
Onon Ɓoɗɗi
Kamɓe Ɓoɗɗi
Timmungal ɗimmal
Mbeɗe Ɓoɗɗi
Aɗa Ɓoɗɗi
Ombo Ɓoɗɗi
Eɗen Ɓoɗɗi
Emin Ɓoɗɗi
Oɗon Ɓoɗɗi
Eɓe Ɓoɗɗi
Timmungal tataɗal
Mi Ɓoɗɗii
A Ɓoɗɗii
O Ɓoɗɗii
En Ɓoɗɗii
Min Ɓoɗɗii
On Ɓoɗɗii
Ɓe Ɓoɗɗii

Jogorngal nayaɓal
Miin Ɓoɗɗata
Aan Ɓoɗɗata
Kaŋko Ɓoɗɗata
Enen Ɓoɗɗata
Minen Ɓoɗɗata
Onon Ɓoɗɗata
Kamɓe Ɓoɗɗata
Jogorngal tataɓal
Mi Ɓoɗɗat
A Ɓoɗɗat
O Ɓoɗɗat
En Ɓoɗɗat
Min Ɓoɗɗat
On Ɓoɗɗat
Ɓe Ɓoɗɗat
Jogorngal ɗimmal
Mi Ɓoɗɗa
Ɓoɗɗaa
O Ɓoɗɗa
Ɓoɗɗen
Min Ɓoɗɗa
Ɓoɗɗon
Ɓe Ɓoɗɗa
Jogorngal gadanal
Yo mi Ɓoɗɗu
Yo a Ɓoɗɗu
Yo o Ɓoɗɗu
Yo en Ɓoɗɗu
Yo min Ɓoɗɗu
Yo on Ɓoɗɗu
Yo ɓe Ɓoɗɗu

Inɗe ceekaaɗe e Ɓoɗɗude

Suɓo e inɗe limtaaɗe les ɗoo ɗee goodɗe, ɓoɗɗoyaa (Ɓeydu), ngam ɓeydude ɗe e Saggitorde nde
Ina woodi? Inɗe Firo
Ɓoɗɗoowo Oon gonɗo e Ɓoɗɗude oo.
Ɓoɗɗooɓe Ɓeen wonɓe e Ɓoɗɗude ɓee.
Ɓoɗɗuɗo Oon baɗɗo gollal Ɓoɗɗude haa gayni oo.
Ɓoɗɗuɓe Ɓeen waɗɓe gollal Ɓoɗɗudehaa ngayni ɓee.
Ɓoɗɗirgal Kuwtorgal gollal Ɓoɗɗude
Ɓoɗɗirɗe Kuwtorde gollal Ɓoɗɗude
Ɓoɗɗugol Mbaydi gollal Ɓoɗɗude ndi.
Ɓoɗɗuli Mbaydiiji gollal Ɓoɗɗude ɗi.
Ɓoɗɗannde Gollal Ɓoɗɗude baɗangal ngal, so waɗtotono gane, heen annde wootere woni Ɓoɗɗannde
Ɓoɗɗanɗe Keewal Ɓoɗɗannde

Inɗe ceekaaɗe e Ɓoɗɗude

Ɓoɗɗoowo Ɓoɗɗooɓe Ɓoɗɗuɗo Ɓoɗɗuɓe Ɓoɗɗirgal Ɓoɗɗirɗe Ɓoɗɗal Ɓoɗɗe Ɓoɗɗugol Ɓoɗɗuli
Ɓoɗɗol Ɓoɗɗi Ɓoɗɗidi Ɓoɗɗiri Ɓoɗɗiɗi Ɓoɗɗannde Ɓoɗɗanɗe Ɓoɗɗoore Ɓoɗɗooje Ɓoɗɗo
Ɓoɗɗe Ɓoɗɗere Ɓoɗɗe

Inɗe ceekaaɗe e Ɓoɗɗude jahduɗe pelle inɗe

Ɓoɗɗoowo o Ɓoɗɗooba ba Ɓoɗɗoori ndi Ɓoɗɗowol ngol Ɓoɗɗooka ka Ɓoɗɗooki ki Ɓoɗɗooru ndu Ɓoɗɗokal kal Ɓoɗɗowal ngal Ɓoɗɗowel ngel
Ɓoɗɗoongo ngo Ɓoɗɗoore nde Ɓoɗɗoongu ngu Ɓoɗɗoonge nge Ɓoɗɗowum ɗum Ɓoɗɗowam ɗam Ɓoɗɗooɓe ɓe Ɓoɗɗooɗe ɗe Ɓoɗɗooɗi ɗi Ɓoɗɗokon kon


Ɓoɗɗude e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Ɓoɗɗude e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Firo-nanndooji Ɓoɗɗude

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Ɓoɗɗude

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e ƁoɗɗudeCeerno amadaliw ɓeydani en Ɓoɗɗude e deftere ndee.