A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Hoƴde

Hoƴde ko Daande Baɗowal

Hoƴde ina waawi ɓaggeede e fannu Jaŋde.

Firo

So aɗa yarna jawdi ma, a ƴooganii-ɗi ndyam, ɗi njarii ndiyam ɗam gasii, ko no ɗi ɗomɗitaani. Wiyee ɗi koƴii.

Ɓeydou firo woɗngo

Firlito baɗal : Hoƴde

Daande baɗowal

Timmungal gadanal
Mi hoƴ
A hoƴ
O hoƴ
En koƴ
Min koƴ
On koƴ
Ɓe koƴ
Timmungal ɗimmal
koƴ-mi
koƴ-ɗaa
O hoƴi
koƴ-ɗen
Min koƴi
koƴ-ɗon
Ɓe koƴi
Timmungal ɗimmal
Miin hoƴi
Aan hoƴi
Kaŋko hoƴi
Enen koƴi
Minen koƴi
Onon koƴi
Kamɓe koƴi
Timmungal ɗimmal
Mbeɗe hoƴi
Aɗa hoƴi
Ombo hoƴi
Eɗen koƴi
Emin koƴi
Oɗon koƴi
Eɓe koƴi
Timmungal tataɗal
Mi hoƴii
A hoƴii
O hoƴii
En koƴii
Min koƴii
On koƴii
Ɓe koƴii

Jogorngal nayaɓal
Miin hoƴata
Aan hoƴata
Kaŋko hoƴata
Enen koƴata
Minen koƴata
Onon koƴata
Kamɓe koƴata
Jogorngal tataɓal
Mi hoƴat
A hoƴat
O hoƴat
En koƴat
Min koƴat
On koƴat
Ɓe koƴat
Jogorngal ɗimmal
Mi hoƴa
koƴaa
O hoƴa
koƴen
Min koƴa
koƴon
Ɓe koƴa
Jogorngal gadanal
Yo mi hoƴ
Yo a hoƴ
Yo o hoƴ
Yo en koƴ
Yo min koƴ
Yo on koƴ
Yo ɓe koƴ

Inɗe ceekaaɗe e Hoƴde

koƴoowo hoƴooɓe koƴɗo hoƴɓe koƴirgal koƴirɗe koƴal koƴe koƴgol koƴli
koƴol koƴi koƴidi koƴiri koƴiɗi hoƴannde koƴanɗe hoƴoore koƴooje hoƴo
koƴe hoƴere koƴe

Inɗe ceekaaɗe e Hoƴde jahduɗe pelle inɗe

koƴoowo o koƴooba ba koƴoori ndi koƴowol ngol koƴooka ka koƴooki ki koƴooru ndu koƴokal kal koƴowal ngal koƴowel ngel
koƴoongo ngo koƴoore nde koƴoongu ngu koƴoonge nge koƴowum ɗum koƴowam ɗam hoƴooɓe ɓe koƴooɗe ɗe koƴooɗi ɗi koƴokon kon


Hoƴde e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Hoƴde e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Firo-nanndooji Hoƴde

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Hoƴde

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e HoƴdeCeerno Bassoum ɓeydani en Hoƴde e deftere ndee.