Je suis dans aade
A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Hofaade

Hofaade

Hofaade ko Daande baɗotoongal

Hofaade ina waawi ɓaggeede e fannu Jaŋde.

Firo

Jooɗaade, korle keeda les, buhe paworoo heen bannge haa rotere wootere fawoo walla ɗesa fawwade e leydi

Ɓeydou firo woɗngo

Firlito baɗal : Hofaade

Daande baɗotoongal

Timmungal gadanal
Mi hofi
A hofi
O hofi
En kofi
Min kofi
On kofi
Ɓe kofi
Timmungal ɗimmal
kofii-mi
kofi-ɗaa
O hofii
kofi-ɗen
Min kofii
kofi-ɗon
Ɓe kofii
Timmungal ɗimmal
Miin hofi
Aan hofi
Kaŋko hofi
Enen kofi
Minen kofi
Onon kofi
Kamɓe kofi
Timmungal ɗimmal
Mbeɗe hofi
Aɗa hofi
Ombo hofi
Eɗen kofi
Emin kofi
Oɗon kofi
Eɓe kofi
Timmungal tataɗal
Mi hofiima
A hofiima
O hofiima
En kofiima
Min kofiima
On kofiima
Ɓe kofiima

Jogorngal nayaɓal
Miin hofotoo
Aan hofotoo
Kaŋko hofotoo
Enen kofotoo
Minen kofotoo
Onon kofotoo
Kamɓe kofotoo
Jogorngal tataɓal
Mi hofoto
A hofoto
O hofoto
En kofoto
Min kofoto
On kofoto
Ɓe kofoto
Jogorngal ɗimmal
Mi hofoo
kof-ɗaa
O hofoo
kof-ɗen
Min kofoo
kof-ɗon
Ɓe kofoo
Jogorngal gadanal
Yo mi hofo
Yo a hofo
Yo o hofo
Yo en kofo
Yo min kofo
Yo on kofo
Yo ɓe kofo

Inɗe ceekaaɗe e Hofaade

Suɓo e inɗe limtaaɗe les ɗoo ɗee goodɗe, ɓoɗɗoyaa (Ɓeydu), ngam ɓeydude ɗe e Saggitorde nde
Ina woodi? Inɗe Firo

Inɗe ceekaaɗe e Hofaade

kofiiɗo hofiiɓe kofotooɗo hofotooɓe koforgal koforɗe kofagol kofali kofol kofi
kofdi kofri kofɗi hofannde kofanɗe hofoore kofooje hofo kofe hofre
kofe

Inɗe ceekaaɗe e Hofaade jahduɗe pelle inɗeHofaade e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Hofaade e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Firo-nanndooji Hofaade

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Hofaade

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e HofaadeCeerno amadaliw ɓeydani en Hofaade e deftere ndee.