Je suis dans aade
A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Ferlaade

Ferlaade

Ferlaade ko Daande baɗotoongal

Ferlaade ina waawi ɓaggeede e fannu Jaŋde.

Firo

Jooɗaade e leydi, hofa koyɗe, koppi ngudditoo, korle naatnaatondira, teppere anere hucca bannge ñaamo, teppere ñaamere hucca bannge nano.

Ɓeydou firo woɗngo

Firlito baɗal : Ferlaade

Daande baɗotoongal

Timmungal gadanal
Mi ferli
A ferli
O ferli
En perli
Min perli
On perli
Ɓe perli
Timmungal ɗimmal
perlii-mi
perli-ɗaa
O ferlii
perli-ɗen
Min perlii
perli-ɗon
Ɓe perlii
Timmungal ɗimmal
Miin ferlii
Aan ferlii
Kaŋko ferlii
Enen perlii
Minen perlii
Onon perlii
Kamɓe perlii
Timmungal ɗimmal
Mbeɗe ferlii
Aɗa ferlii
Ombo ferlii
Eɗen perlii
Emin perlii
Oɗon perlii
Eɓe perlii
Timmungal tataɗal
Mi ferliima
A ferliima
O ferliima
En perliima
Min perliima
On perliima
Ɓe perliima

Jogorngal nayaɓal
Miin ferlotoo
Aan ferlotoo
Kaŋko ferlotoo
Enen perlotoo
Minen perlotoo
Onon perlotoo
Kamɓe perlotoo
Jogorngal tataɓal
Mi ferloto
A ferloto
O ferloto
En perloto
Min perloto
On perloto
Ɓe perloto
Jogorngal ɗimmal
Mi ferloo
perlo-ɗaa
O ferloo
perlo-ɗen
Min perloo
perlo-ɗon
Ɓe perloo
Jogorngal gadanal
Yo mi ferlo
Yo a ferlo
Yo o ferlo
Yo en perlo
Yo min perlo
Yo on perlo
Yo ɓe perlo

Inɗe ceekaaɗe e Ferlaade

Suɓo e inɗe limtaaɗe les ɗoo ɗee goodɗe, ɓoɗɗoyaa (Ɓeydu), ngam ɓeydude ɗe e Saggitorde nde
Ina woodi? Inɗe Firo

Inɗe ceekaaɗe e Ferlaade

perliiɗo ferliiɓe perlotooɗo ferlotooɓe perlorgal perlorɗe perlagol perlali perlol perli
perlidi perliri perliɗi ferlannde perlanɗe ferloore perlooje ferlo perle ferlere
perle

Inɗe ceekaaɗe e Ferlaade jahduɗe pelle inɗeFerlaade e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Ferlaade e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Firo-nanndooji Ferlaade

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Ferlaade

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e FerlaadeCeerno amadaliw ɓeydani en Ferlaade e deftere ndee.