Je suis dans aade
A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Ƴuraade

Ƴuraade

Ƴuraade ko Daande baɗotoongal

Ƴuraade ina waawi ɓaggeede e fannu Jaŋde.

Firo

Daraade hofa ɓanndu mum, gila nadorde haa dow ɓura yahde yeeso.
Ina wiyee kadi : ƴukkaade

Ɓeydou firo woɗngo

Firlito baɗal : Ƴuraade

Daande baɗotoongal

Timmungal gadanal
Mi Ƴuri
A Ƴuri
O Ƴuri
En Ƴuri
Min Ƴuri
On Ƴuri
Ɓe Ƴuri
Timmungal ɗimmal
Ƴurii-mi
Ƴuri-ɗaa
O Ƴurii
Ƴuri-ɗen
Min Ƴurii
Ƴuri-ɗon
Ɓe Ƴurii
Timmungal ɗimmal
Miin Ƴuri
Aan Ƴuri
Kaŋko Ƴuri
Enen Ƴuri
Minen Ƴuri
Onon Ƴuri
Kamɓe Ƴuri
Timmungal ɗimmal
Mbeɗe Ƴuri
Aɗa Ƴuri
Ombo Ƴuri
Eɗen Ƴuri
Emin Ƴuri
Oɗon Ƴuri
Eɓe Ƴuri
Timmungal tataɗal
Mi Ƴuriima
A Ƴuriima
O Ƴuriima
En Ƴuriima
Min Ƴuriima
On Ƴuriima
Ɓe Ƴuriima

Jogorngal nayaɓal
Miin Ƴurotoo
Aan Ƴurotoo
Kaŋko Ƴurotoo
Enen Ƴurotoo
Minen Ƴurotoo
Onon Ƴurotoo
Kamɓe Ƴurotoo
Jogorngal tataɓal
Mi Ƴuroto
A Ƴuroto
O Ƴuroto
En Ƴuroto
Min Ƴuroto
On Ƴuroto
Ɓe Ƴuroto
Jogorngal ɗimmal
Mi Ƴuroo
Ƴur-ɗaa
O Ƴuroo
Ƴur-ɗen
Min Ƴuroo
Ƴur-ɗon
Ɓe Ƴuroo
Jogorngal gadanal
Yo mi Ƴuro
Yo a Ƴuro
Yo o Ƴuro
Yo en Ƴuro
Yo min Ƴuro
Yo on Ƴuro
Yo ɓe Ƴuro

Inɗe ceekaaɗe e Ƴuraade

Suɓo e inɗe limtaaɗe les ɗoo ɗee goodɗe, ɓoɗɗoyaa (Ɓeydu), ngam ɓeydude ɗe e Saggitorde nde
Ina woodi? Inɗe Firo

Inɗe ceekaaɗe e Ƴuraade

Ƴuriiɗo Ƴuriiɓe Ƴurotooɗo Ƴurotooɓe Ƴurorgal Ƴurorɗe Ƴuragol Ƴurali Ƴurol Ƴuri
Ƴurdi Ƴurri Ƴurɗi Ƴurannde Ƴuranɗe Ƴuroore Ƴurooje Ƴuro Ƴure Ƴurre
Ƴure

Inɗe ceekaaɗe e Ƴuraade jahduɗe pelle inɗeƳuraade e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Ƴuraade e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Firo-nanndooji Ƴuraade

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Ƴuraade

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e ƳuraadeCeerno amadaliw ɓeydani en Ƴuraade e deftere ndee.