Je suis dans aade
A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Wuññinaade

Wuññinaade

Wuññinaade ko Daande baɗotoongal

Wuññinaade ina waawi ɓaggeede e fannu Jaŋde.

Firo

Ƴuraade walla hippaade walla kadi wayde no dicctotooɗo ni, haa waya no joomum yiɗi hollude ko dote mum nii.

Ɓeydou firo woɗngo

Firlito baɗal : Wuññinaade

Daande baɗotoongal

Timmungal gadanal
Mi wuññini
A wuññini
O wuññini
En nguññini
Min nguññini
On nguññini
Ɓe nguññini
Timmungal ɗimmal
nguññinii-mi
nguññini-ɗaa
O wuññinii
nguññini-ɗen
Min nguññinii
nguññini-ɗon
Ɓe nguññinii
Timmungal ɗimmal
Miin wuññini
Aan wuññini
Kaŋko wuññini
Enen nguññini
Minen nguññini
Onon nguññini
Kamɓe nguññini
Timmungal ɗimmal
Mbeɗe wuññini
Aɗa wuññini
Ombo wuññini
Eɗen nguññini
Emin nguññini
Oɗon nguññini
Eɓe nguññini
Timmungal tataɗal
Mi wuññiniima
A wuññiniima
O wuññiniima
En nguññiniima
Min nguññiniima
On nguññiniima
Ɓe nguññiniima

Jogorngal nayaɓal
Miin wuññinotoo
Aan wuññinotoo
Kaŋko wuññinotoo
Enen nguññinotoo
Minen nguññinotoo
Onon nguññinotoo
Kamɓe nguññinotoo
Jogorngal tataɓal
Mi wuññinoto
A wuññinoto
O wuññinoto
En nguññinoto
Min nguññinoto
On nguññinoto
Ɓe nguññinoto
Jogorngal ɗimmal
Mi wuññinoo
nguññin-ɗaa
O wuññinoo
nguññin-ɗen
Min nguññinoo
nguññin-ɗon
Ɓe nguññinoo
Jogorngal gadanal
Yo mi wuññino
Yo a wuññino
Yo o wuññino
Yo en nguññino
Yo min nguññino
Yo on nguññino
Yo ɓe nguññino

Inɗe ceekaaɗe e Wuññinaade

Suɓo e inɗe limtaaɗe les ɗoo ɗee goodɗe, ɓoɗɗoyaa (Ɓeydu), ngam ɓeydude ɗe e Saggitorde nde
Ina woodi? Inɗe Firo

Inɗe ceekaaɗe e Wuññinaade

guññiniiɗo wuññiniiɓe guññinotooɗo wuññinotooɓe guññinorgal guññinorɗe guññinagol guññinali guññinol guññini
nguññindi nguññinri guññinɗi wuññinannde guññinanɗe wuññinoore guññinooje wuññino guññine wuññinre
guññine

Inɗe ceekaaɗe e Wuññinaade jahduɗe pelle inɗeWuññinaade e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Wuññinaade e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Firo-nanndooji Wuññinaade

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Wuññinaade

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e WuññinaadeCeerno amadaliw ɓeydani en Wuññinaade e deftere ndee.