A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Wuññinaade

Wuññinaade

Wuññinaade ko Daande baɗotoongal

Wuññinaade ina waawi ɓaggeede e fannu Jaŋde.

Firo

Ƴuraade walla hippaade walla kadi wayde no dicctotooɗo ni, haa waya no joomum yiɗi hollude ko dote mum nii.

Ɓeydou firo woɗngo

Firlito baɗal : Wuññinaade

Daande baɗotoongal

Timmungal gadanal
Mi wuññini
A wuññini
O wuññini
En nguññini
Min nguññini
On nguññini
Ɓe nguññini
Timmungal ɗimmal
nguññinii-mi
nguññini-ɗaa
O wuññinii
nguññini-ɗen
Min nguññinii
nguññini-ɗon
Ɓe nguññinii
Timmungal ɗimmal
Miin wuññinii
Aan wuññinii
Kaŋko wuññinii
Enen nguññinii
Minen nguññinii
Onon nguññinii
Kamɓe nguññinii
Timmungal ɗimmal
Mbeɗe wuññinii
Aɗa wuññinii
Ombo wuññinii
Eɗen nguññinii
Emin nguññinii
Oɗon nguññinii
Eɓe nguññinii
Timmungal tataɗal
Mi wuññiniima
A wuññiniima
O wuññiniima
En nguññiniima
Min nguññiniima
On nguññiniima
Ɓe nguññiniima

Jogorngal nayaɓal
Miin wuññinotoo
Aan wuññinotoo
Kaŋko wuññinotoo
Enen nguññinotoo
Minen nguññinotoo
Onon nguññinotoo
Kamɓe nguññinotoo
Jogorngal tataɓal
Mi wuññinoto
A wuññinoto
O wuññinoto
En nguññinoto
Min nguññinoto
On nguññinoto
Ɓe nguññinoto
Jogorngal ɗimmal
Mi wuññinoo
nguññin-ɗaa
O wuññinoo
nguññin-ɗen
Min nguññinoo
nguññin-ɗon
Ɓe nguññinoo
Jogorngal gadanal
Yo mi wuññino
Yo a wuññino
Yo o wuññino
Yo en nguññino
Yo min nguññino
Yo on nguññino
Yo ɓe nguññino

Inɗe ceekaaɗe e Wuññinaade

Suɓo e inɗe limtaaɗe les ɗoo ɗee goodɗe, ɓoɗɗoyaa (Ɓeydu), ngam ɓeydude ɗe e Saggitorde nde
Ina woodi? Inɗe Firo
guññiniiɗo Oon mo gollal wuññinaade waɗaa e dow mum oo.
wuññiniiɓe Ɓeen ɓe gollal wuññinaade waɗaa e dow mumen ɓee.
guññinotooɗo Oon gonɗo e wuññinaade oo.
wuññinotooɓe Ɓeen wonɓe e wuññinaade ɓee.
guññinorgal Kuwtorgal guññinotooɗo
guññinorɗe Kuwtorɗe wuññinotooɓe
guññinol Mbaydi gollal wuññinaade ndi.
guññini Mbaydiiji gollal wuññinaade ɗi.
wuññinre Sifaa gollal wuññinaade.
guññine Keewal wuññinre

Inɗe ceekaaɗe e Wuññinaade

guññiniiɗo wuññiniiɓe guññinotooɗo wuññinotooɓe guññinorgal guññinorɗe guññinogol guññinoli guññinol guññini
nguññindi nguññinri guññinɗi wuññinannde guññinanɗe wuññinoore guññinooje wuññino guññine wuññinre
guññine

Inɗe ceekaaɗe e Wuññinaade jahduɗe pelle inɗeWuññinaade e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Wuññinaade e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Firo-nanndooji Wuññinaade

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Wuññinaade

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e WuññinaadeCeerno amadaliw ɓeydani en Wuññinaade e deftere ndee.