Je suis dans aade
A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Diccaade

Diccaade

Diccaade ko Daande baɗotoongal

Diccaade ina waawi ɓaggeede e fannu Jaŋde.

Firo

Soppinaade tawa jooɗtii tan ko peɗeeli koyɗe mum

Ɓeydou firo woɗngo

Firlito baɗal : Diccaade

Daande baɗotoongal

Timmungal gadanal
Mi dicci
A dicci
O dicci
En ndicci
Min ndicci
On ndicci
Ɓe ndicci
Timmungal ɗimmal
ndiccii-mi
ndicci-ɗaa
O diccii
ndicci-ɗen
Min ndiccii
ndicci-ɗon
Ɓe ndiccii
Timmungal ɗimmal
Miin dicci
Aan dicci
Kaŋko dicci
Enen ndicci
Minen ndicci
Onon ndicci
Kamɓe ndicci
Timmungal ɗimmal
Mbeɗe dicci
Aɗa dicci
Ombo dicci
Eɗen ndicci
Emin ndicci
Oɗon ndicci
Eɓe ndicci
Timmungal tataɗal
Mi dicciima
A dicciima
O dicciima
En ndicciima
Min ndicciima
On ndicciima
Ɓe ndicciima

Jogorngal nayaɓal
Miin diccotoo
Aan diccotoo
Kaŋko diccotoo
Enen ndiccotoo
Minen ndiccotoo
Onon ndiccotoo
Kamɓe ndiccotoo
Jogorngal tataɓal
Mi diccoto
A diccoto
O diccoto
En ndiccoto
Min ndiccoto
On ndiccoto
Ɓe ndiccoto
Jogorngal ɗimmal
Mi diccoo
ndicco-ɗaa
O diccoo
ndicco-ɗen
Min ndiccoo
ndicco-ɗon
Ɓe ndiccoo
Jogorngal gadanal
Yo mi dicco
Yo a dicco
Yo o dicco
Yo en ndicco
Yo min ndicco
Yo on ndicco
Yo ɓe ndicco

Inɗe ceekaaɗe e Diccaade

Suɓo e inɗe limtaaɗe les ɗoo ɗee goodɗe, ɓoɗɗoyaa (Ɓeydu), ngam ɓeydude ɗe e Saggitorde nde
Ina woodi? Inɗe Firo

Inɗe ceekaaɗe e Diccaade

dicciiɗo dicciiɓe diccotooɗo diccotooɓe diccorgal diccorɗe diccagol diccali diccol dicci
ndiccidi ndicciri dicciɗi diccannde diccanɗe diccoore diccooje dicco dicce diccere
dicce

Inɗe ceekaaɗe e Diccaade jahduɗe pelle inɗeDiccaade e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Diccaade e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Firo-nanndooji Diccaade

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Diccaade

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e DiccaadeCeerno amadaliw ɓeydani en Diccaade e deftere ndee.