Je suis dans aade
A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Ummaade

Ummaade

Ummaade ko Daande baɗotoongal

Ummaade ina waawi ɓaggeede e fannu Jaŋde.

Firo

Daraade tawa joomum ko ko jooɗinoo walla.lelinoo, jooɗaadd tawa joomum ko ko lelinoo

Ɓeydou firo woɗngo

Firlito baɗal : Ummaade

Daande baɗotoongal

Timmungal gadanal
Mi ummi
A ummi
O ummi
En ngummi
Min ngummi
On ngummi
Ɓe ngummi
Timmungal ɗimmal
ngummii-mi
ngummi-ɗaa
O ummii
ngummi-ɗen
Min ngummii
ngummi-ɗon
Ɓe ngummii
Timmungal ɗimmal
Miin ummi
Aan ummi
Kaŋko ummi
Enen ngummi
Minen ngummi
Onon ngummi
Kamɓe ngummi
Timmungal ɗimmal
Mbeɗe ummi
Aɗa ummi
Ombo ummi
Eɗen ngummi
Emin ngummi
Oɗon ngummi
Eɓe ngummi
Timmungal tataɗal
Mi ummiima
A ummiima
O ummiima
En ngummiima
Min ngummiima
On ngummiima
Ɓe ngummiima

Jogorngal nayaɓal
Miin ummotoo
Aan ummotoo
Kaŋko ummotoo
Enen ngummotoo
Minen ngummotoo
Onon ngummotoo
Kamɓe ngummotoo
Jogorngal tataɓal
Mi ummoto
A ummoto
O ummoto
En ngummoto
Min ngummoto
On ngummoto
Ɓe ngummoto
Jogorngal ɗimmal
Mi ummoo
ngummo-ɗaa
O ummoo
ngummo-ɗen
Min ngummoo
ngummo-ɗon
Ɓe ngummoo
Jogorngal gadanal
Yo mi ummo
Yo a ummo
Yo o ummo
Yo en ngummo
Yo min ngummo
Yo on ngummo
Yo ɓe ngummo

Inɗe ceekaaɗe e Ummaade

Suɓo e inɗe limtaaɗe les ɗoo ɗee goodɗe, ɓoɗɗoyaa (Ɓeydu), ngam ɓeydude ɗe e Saggitorde nde
Ina woodi? Inɗe Firo

Inɗe ceekaaɗe e Ummaade

gummiiɗo ummiiɓe gummotooɗo ummotooɓe gummorgal gummorɗe gummagol gummali gummol gummi
ngummidi ngummiri gummiɗi ummannde gummanɗe ummoore gummooje ummo gumme ummere
gumme

Inɗe ceekaaɗe e Ummaade jahduɗe pelle inɗeUmmaade e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Ummaade e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Firo-nanndooji Ummaade

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Ummaade

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e UmmaadeCeerno amadaliw ɓeydani en Ummaade e deftere ndee.