A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Jaawde

Jaawde

Jaawde ko Daande Baɗowal

Jaawde ina waawi ɓaggeede e fannu Kulle.

Firo

Dogde doole wonande kulle, koyɗe ɗiɗi yeeso ɗee ndiwa taaɓodoo, koyɗe ɗiɗi caggal ngarda njaɓɓida ɗo ɗe yeeso ɗee njaɓɓunoo ɗoo, ɗe yeeso ɗee ndiwda kadi,...

Ɓeydou firo woɗngo

Firlito baɗal : Jaawde

Daande baɗowal

Timmungal gadanal
Mi jaaw
A jaaw
O jaaw
En njaaw
Min njaaw
On njaaw
Ɓe njaaw
Timmungal ɗimmal
njaaw-mi
njaaw-ɗaa
O jaawi
njaaw-ɗen
Min njaawi
njaaw-ɗon
Ɓe njaawi
Timmungal ɗimmal
Miin jaawi
Aan jaawi
Kaŋko jaawi
Enen njaawi
Minen njaawi
Onon njaawi
Kamɓe njaawi
Timmungal ɗimmal
Mbeɗe jaawi
Aɗa jaawi
Ombo jaawi
Eɗen njaawi
Emin njaawi
Oɗon njaawi
Eɓe njaawi
Timmungal tataɗal
Mi jaawii
A jaawii
O jaawii
En njaawii
Min njaawii
On njaawii
Ɓe njaawii

Jogorngal nayaɓal
Miin jaawata
Aan jaawata
Kaŋko jaawata
Enen njaawata
Minen njaawata
Onon njaawata
Kamɓe njaawata
Jogorngal tataɓal
Mi jaawat
A jaawat
O jaawat
En njaawat
Min njaawat
On njaawat
Ɓe njaawat
Jogorngal ɗimmal
Mi jaawa
njaawaa
O jaawa
njaawen
Min njaawa
njaawon
Ɓe njaawa
Jogorngal gadanal
Yo mi jaaw
Yo a jaaw
Yo o jaaw
Yo en njaaw
Yo min njaaw
Yo on njaaw
Yo ɓe njaaw

Inɗe ceekaaɗe e Jaawde

Suɓo e inɗe limtaaɗe les ɗoo ɗee goodɗe, ɓoɗɗoyaa (Ɓeydu), ngam ɓeydude ɗe e Saggitorde nde
Ina woodi? Inɗe Firo

Inɗe ceekaaɗe e Jaawde

jaawoowo jaawooɓe jaawɗo jaawɓe jaawirgal jaawirɗe jaawal jaawe jaawgol jaawli
jaawol jaawi njaawdi njaawri jaawɗi jaawannde jaawanɗe jaawoore jaawooje jaawo
jaawe jaawre jaawe

Inɗe ceekaaɗe e Jaawde jahduɗe pelle inɗe

jaawoowo o njaawooba ba njaawoori ndi jaawowol ngol njaawooka ka njaawooki ki njaawooru ndu jaawokal kal jaawowal ngal jaawowel ngel
njaawoongo ngo njaawoore nde njaawoongu ngu njaawoonge nge njaawowum ɗum njaawowam ɗam jaawooɓe ɓe jaawooɗe ɗe jaawooɗi ɗi njaawokon kon


Jaawde e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Jaawde e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Firo-nanndooji Jaawde

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Jaawde

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e JaawdeCeerno amadaliw ɓeydani en Jaawde e deftere ndee.