Je suis dans aade
A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Tallaade

Tallaade

Tallaade ko Daande baɗotoongal

Tallaade ina waawi ɓaggeede e fannu Jaŋde.

Firo

Ɓosirde lelnde tawa ko banne yahri.
Bannge ñaamo, reedu, bannge nano, keeci walla bannge nano, keeci, Bannge ñaamo, reedu.

Ɓeydou firo woɗngo

Firlito baɗal : Tallaade

Daande baɗotoongal

Timmungal gadanal
Mi talli
A talli
O talli
En talli
Min talli
On talli
Ɓe talli
Timmungal ɗimmal
tallii-mi
talli-ɗaa
O tallii
talli-ɗen
Min tallii
talli-ɗon
Ɓe tallii
Timmungal ɗimmal
Miin talli
Aan talli
Kaŋko talli
Enen talli
Minen talli
Onon talli
Kamɓe talli
Timmungal ɗimmal
Mbeɗe talli
Aɗa talli
Ombo talli
Eɗen talli
Emin talli
Oɗon talli
Eɓe talli
Timmungal tataɗal
Mi talliima
A talliima
O talliima
En talliima
Min talliima
On talliima
Ɓe talliima

Jogorngal nayaɓal
Miin tallotoo
Aan tallotoo
Kaŋko tallotoo
Enen tallotoo
Minen tallotoo
Onon tallotoo
Kamɓe tallotoo
Jogorngal tataɓal
Mi talloto
A talloto
O talloto
En talloto
Min talloto
On talloto
Ɓe talloto
Jogorngal ɗimmal
Mi talloo
tallo-ɗaa
O talloo
tallo-ɗen
Min talloo
tallo-ɗon
Ɓe talloo
Jogorngal gadanal
Yo mi tallo
Yo a tallo
Yo o tallo
Yo en tallo
Yo min tallo
Yo on tallo
Yo ɓe tallo

Inɗe ceekaaɗe e Tallaade

Suɓo e inɗe limtaaɗe les ɗoo ɗee goodɗe, ɓoɗɗoyaa (Ɓeydu), ngam ɓeydude ɗe e Saggitorde nde
Ina woodi? Inɗe Firo

Inɗe ceekaaɗe e Tallaade

talliiɗo talliiɓe tallotooɗo tallotooɓe tallorgal tallorɗe tallagol tallali tallol talli
tallidi talliri talliɗi tallannde tallanɗe talloore tallooje tallo talle tallere
talle

Inɗe ceekaaɗe e Tallaade jahduɗe pelle inɗe



Tallaade e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Tallaade e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Firo-nanndooji Tallaade

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Tallaade

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e Tallaade



Ceerno amadaliw ɓeydani en Tallaade e deftere ndee.