A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Jaggude

Jaggude

Jaggude ko Daande Baɗowal

Jaggude ina waawi ɓaggeede e fannu Jaŋde.

Firo

Tamde. Ndah, jaggu ɗoo!

Yiytude, so tawii ko ko wayi no naamndal nii

Ɓeydou firo woɗngo

Firlito baɗal : Jaggude

Daande baɗowal

Timmungal gadanal
Mi jaggu
A jaggu
O jaggu
En njaggu
Min njaggu
On njaggu
Ɓe njaggu
Timmungal ɗimmal
njaggu-mi
njaggu-ɗaa
O jaggi
njaggu-ɗen
Min njaggi
njaggu-ɗon
Ɓe njaggi
Timmungal ɗimmal
Miin jaggi
Aan jaggi
Kaŋko jaggi
Enen njaggi
Minen njaggi
Onon njaggi
Kamɓe njaggi
Timmungal ɗimmal
Mbeɗe jaggi
Aɗa jaggi
Ombo jaggi
Eɗen njaggi
Emin njaggi
Oɗon njaggi
Eɓe njaggi
Timmungal tataɗal
Mi jaggii
A jaggii
O jaggii
En njaggii
Min njaggii
On njaggii
Ɓe njaggii

Jogorngal nayaɓal
Miin jaggata
Aan jaggata
Kaŋko jaggata
Enen njaggata
Minen njaggata
Onon njaggata
Kamɓe njaggata
Jogorngal tataɓal
Mi jaggat
A jaggat
O jaggat
En njaggat
Min njaggat
On njaggat
Ɓe njaggat
Jogorngal ɗimmal
Mi jagga
njaggaa
O jagga
njaggen
Min njagga
njaggon
Ɓe njagga
Jogorngal gadanal
Yo mi jaggu
Yo a jaggu
Yo o jaggu
Yo en njaggu
Yo min njaggu
Yo on njaggu
Yo ɓe njaggu

Inɗe ceekaaɗe e Jaggude

Suɓo e inɗe limtaaɗe les ɗoo ɗee goodɗe, ɓoɗɗoyaa (Ɓeydu), ngam ɓeydude ɗe e Saggitorde nde
Ina woodi? Inɗe Firo

Inɗe ceekaaɗe e Jaggude

jaggoowo jaggooɓe jagguɗo jagguɓe jaggirgal jaggirɗe jaggal jagge jaggugol jagguli
jaggol jaggi njaggidi njaggiri jaggiɗi jaggannde jagganɗe jaggoore jaggooje jaggo
jagge jaggere jagge

Inɗe ceekaaɗe e Jaggude jahduɗe pelle inɗe

jaggoowo o njaggooba ba njaggoori ndi jaggowol ngol njaggooka ka njaggooki ki njaggooru ndu jaggokal kal jaggowal ngal jaggowel ngel
njaggoongo ngo njaggoore nde njaggoongu ngu njaggoonge nge njaggowum ɗum njaggowam ɗam jaggooɓe ɓe jaggooɗe ɗe jaggooɗi ɗi njaggokon kon


Jaggude e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Jaggude e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Firo-nanndooji Jaggude

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Jaggude

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e JaggudeCeerno amadaliw ɓeydani en Jaggude e deftere ndee.