Je suis dans aade
A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Teɓɓaade

Teɓɓaade

Teɓɓaade ko Daande baɗotoongal

Teɓɓaade ina waawi ɓaggeede e fannu Jaŋde.

Firo

Werlaade ina jagga, ina werloo ina jagga

Ɓeydou firo woɗngo

Firlito baɗal : Teɓɓaade

Daande baɗotoongal

Timmungal gadanal
Mi teɓɓi
A teɓɓi
O teɓɓi
En teɓɓi
Min teɓɓi
On teɓɓi
Ɓe teɓɓi
Timmungal ɗimmal
teɓɓii-mi
teɓɓi-ɗaa
O teɓɓii
teɓɓi-ɗen
Min teɓɓii
teɓɓi-ɗon
Ɓe teɓɓii
Timmungal ɗimmal
Miin teɓɓi
Aan teɓɓi
Kaŋko teɓɓi
Enen teɓɓi
Minen teɓɓi
Onon teɓɓi
Kamɓe teɓɓi
Timmungal ɗimmal
Mbeɗe teɓɓi
Aɗa teɓɓi
Ombo teɓɓi
Eɗen teɓɓi
Emin teɓɓi
Oɗon teɓɓi
Eɓe teɓɓi
Timmungal tataɗal
Mi teɓɓiima
A teɓɓiima
O teɓɓiima
En teɓɓiima
Min teɓɓiima
On teɓɓiima
Ɓe teɓɓiima

Jogorngal nayaɓal
Miin teɓɓotoo
Aan teɓɓotoo
Kaŋko teɓɓotoo
Enen teɓɓotoo
Minen teɓɓotoo
Onon teɓɓotoo
Kamɓe teɓɓotoo
Jogorngal tataɓal
Mi teɓɓoto
A teɓɓoto
O teɓɓoto
En teɓɓoto
Min teɓɓoto
On teɓɓoto
Ɓe teɓɓoto
Jogorngal ɗimmal
Mi teɓɓoo
teɓɓo-ɗaa
O teɓɓoo
teɓɓo-ɗen
Min teɓɓoo
teɓɓo-ɗon
Ɓe teɓɓoo
Jogorngal gadanal
Yo mi teɓɓo
Yo a teɓɓo
Yo o teɓɓo
Yo en teɓɓo
Yo min teɓɓo
Yo on teɓɓo
Yo ɓe teɓɓo

Inɗe ceekaaɗe e Teɓɓaade

Suɓo e inɗe limtaaɗe les ɗoo ɗee goodɗe, ɓoɗɗoyaa (Ɓeydu), ngam ɓeydude ɗe e Saggitorde nde
Ina woodi? Inɗe Firo

Inɗe ceekaaɗe e Teɓɓaade

teɓɓiiɗo teɓɓiiɓe teɓɓotooɗo teɓɓotooɓe teɓɓorgal teɓɓorɗe teɓɓagol teɓɓali teɓɓol teɓɓi
teɓɓidi teɓɓiri teɓɓiɗi teɓɓannde teɓɓanɗe teɓɓoore teɓɓooje teɓɓo teɓɓe teɓɓere
teɓɓe

Inɗe ceekaaɗe e Teɓɓaade jahduɗe pelle inɗeTeɓɓaade e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Teɓɓaade e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Firo-nanndooji Teɓɓaade

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Teɓɓaade

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e TeɓɓaadeCeerno amadaliw ɓeydani en Teɓɓaade e deftere ndee.