Je suis dans aade
A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Heɓɓaade

Heɓɓaade

Heɓɓaade ko Daande baɗotoongal

Heɓɓaade ina waawi ɓaggeede e fannu Jaŋde.

Firo

Jaggude ko werlaa ɗo ɗum weeyata ɗoo

Ɓeydou firo woɗngo

Firlito baɗal : Heɓɓaade

Daande baɗotoongal

Timmungal gadanal
Mi heɓɓi
A heɓɓi
O heɓɓi
En keɓɓi
Min keɓɓi
On keɓɓi
Ɓe keɓɓi
Timmungal ɗimmal
keɓɓii-mi
keɓɓi-ɗaa
O heɓɓii
keɓɓi-ɗen
Min keɓɓii
keɓɓi-ɗon
Ɓe keɓɓii
Timmungal ɗimmal
Miin heɓɓii
Aan heɓɓii
Kaŋko heɓɓii
Enen keɓɓii
Minen keɓɓii
Onon keɓɓii
Kamɓe keɓɓii
Timmungal ɗimmal
Mbeɗe heɓɓii
Aɗa heɓɓii
Ombo heɓɓii
Eɗen keɓɓii
Emin keɓɓii
Oɗon keɓɓii
Eɓe keɓɓii
Timmungal tataɗal
Mi heɓɓiima
A heɓɓiima
O heɓɓiima
En keɓɓiima
Min keɓɓiima
On keɓɓiima
Ɓe keɓɓiima

Jogorngal nayaɓal
Miin heɓɓotoo
Aan heɓɓotoo
Kaŋko heɓɓotoo
Enen keɓɓotoo
Minen keɓɓotoo
Onon keɓɓotoo
Kamɓe keɓɓotoo
Jogorngal tataɓal
Mi heɓɓoto
A heɓɓoto
O heɓɓoto
En keɓɓoto
Min keɓɓoto
On keɓɓoto
Ɓe keɓɓoto
Jogorngal ɗimmal
Mi heɓɓoo
keɓɓo-ɗaa
O heɓɓoo
keɓɓo-ɗen
Min keɓɓoo
keɓɓo-ɗon
Ɓe keɓɓoo
Jogorngal gadanal
Yo mi heɓɓo
Yo a heɓɓo
Yo o heɓɓo
Yo en keɓɓo
Yo min keɓɓo
Yo on keɓɓo
Yo ɓe keɓɓo

Inɗe ceekaaɗe e Heɓɓaade

Suɓo e inɗe limtaaɗe les ɗoo ɗee goodɗe, ɓoɗɗoyaa (Ɓeydu), ngam ɓeydude ɗe e Saggitorde nde
Ina woodi? Inɗe Firo

Inɗe ceekaaɗe e Heɓɓaade

keɓɓiiɗo heɓɓiiɓe keɓɓotooɗo heɓɓotooɓe keɓɓorgal keɓɓorɗe keɓɓagol keɓɓali keɓɓol keɓɓi
keɓɓidi keɓɓiri keɓɓiɗi heɓɓannde keɓɓanɗe heɓɓoore keɓɓooje heɓɓo keɓɓe heɓɓere
keɓɓe

Inɗe ceekaaɗe e Heɓɓaade jahduɗe pelle inɗeHeɓɓaade e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Heɓɓaade e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Firo-nanndooji Heɓɓaade

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Heɓɓaade

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e HeɓɓaadeCeerno amadaliw ɓeydani en Heɓɓaade e deftere ndee.