Je suis dans aade
A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Werlaade

Werlaade

Werlaade ko Daande baɗotoongal

Werlaade ina waawi ɓaggeede e fannu Jaŋde.

Firo

Ƴeeraade seerta e ko joginoo e junngo mum ngam yettinde ɗum ɗo junngo ɓolo ɓollollo waawaa yettaade.

Ɓeydan "Werlaade" firo woɗngo

Binndanɗe jowitiiɗe e "Werlaade" - Ɓeydan "Werlaade" winndannde


Firlito baɗal : Werlaade

Daande baɗotoongal

Timmungal gadanal
Mi werli
A werli
O werli
En mberli
Min mberli
On mberli
Ɓe mberli
Timmungal ɗimmal
mberlii-mi
mberli-ɗaa
O werlii
mberli-ɗen
Min mberlii
mberli-ɗon
Ɓe mberlii
Timmungal ɗimmal
Miin werlii
Aan werlii
Kaŋko werlii
Enen mberlii
Minen mberlii
Onon mberlii
Kamɓe mberlii
Timmungal ɗimmal
Mbeɗe werlii
Aɗa werlii
Ombo werlii
Eɗen mberlii
Emin mberlii
Oɗon mberlii
Eɓe mberlii
Timmungal tataɗal
Mi werliima
A werliima
O werliima
En mberliima
Min mberliima
On mberliima
Ɓe mberliima

Jogorngal nayaɓal
Miin werlotoo
Aan werlotoo
Kaŋko werlotoo
Enen mberlotoo
Minen mberlotoo
Onon mberlotoo
Kamɓe mberlotoo
Jogorngal tataɓal
Mi werloto
A werloto
O werloto
En mberloto
Min mberloto
On mberloto
Ɓe mberloto
Jogorngal ɗimmal
Mi werloo
mberlo-ɗaa
O werloo
mberlo-ɗen
Min mberloo
mberlo-ɗon
Ɓe mberloo
Jogorngal gadanal
Yo mi werlo
Yo a werlo
Yo o werlo
Yo en mberlo
Yo min mberlo
Yo on mberlo
Yo ɓe mberlo

Inɗe ceekaaɗe e Werlaade

Suɓo e inɗe limtaaɗe les ɗoo ɗee goodɗe, ɓoɗɗoyaa (Ɓeydu), ngam ɓeydude ɗe e Saggitorde nde
Ina woodi? Inɗe Firo

Inɗe ceekaaɗe e Werlaade

berliiɗo werliiɓe berlotooɗo werlotooɓe berlorgal berlorɗe berlagol berlali berlol berli
mberlidi mberliri berliɗi werlannde berlanɗe werloore berlooje werlo berle werlere
berle

Inɗe ceekaaɗe e Werlaade jahduɗe pelle inɗeWerlaade e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Werlaade e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Firo-nanndooji Werlaade

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Werlaade

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e WerlaadeCeerno amadaliw ɓeydani en Werlaade e deftere ndee.