A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Tamde

Tamde

Tamde ko Daande Baɗowal

Tamde ina waawi ɓaggeede e fannu Jaŋde.

Firo

Artirde peɗeeli e dow newre haa cegeneeji ɓittoo heen.
Goɓɓondirooɓe ( waɗooɓe bokse) tamat goɓɓe mbele piggal ngal ɓura muusde.
Ñaamiroowo juungo heewi ko tamde lonngere

Ɓeydan "Tamde" firo woɗngo

Binndanɗe jowitiiɗe e "Tamde" - Ɓeydan "Tamde" winndannde


Firlito baɗal : Tamde

Daande baɗowal

Timmungal gadanal
Mi tam
A tam
O tam
En tam
Min tam
On tam
Ɓe tam
Timmungal ɗimmal
tam-mi
tam-ɗaa
O tami
tam-ɗen
Min tami
tam-ɗon
Ɓe tami
Timmungal ɗimmal
Miin tami
Aan tami
Kaŋko tami
Enen tami
Minen tami
Onon tami
Kamɓe tami
Timmungal ɗimmal
Mbeɗe tami
Aɗa tami
Ombo tami
Eɗen tami
Emin tami
Oɗon tami
Eɓe tami
Timmungal tataɗal
Mi tamii
A tamii
O tamii
En tamii
Min tamii
On tamii
Ɓe tamii

Jogorngal nayaɓal
Miin tamata
Aan tamata
Kaŋko tamata
Enen tamata
Minen tamata
Onon tamata
Kamɓe tamata
Jogorngal tataɓal
Mi tamat
A tamat
O tamat
En tamat
Min tamat
On tamat
Ɓe tamat
Jogorngal ɗimmal
Mi tama
tamaa
O tama
tamen
Min tama
tamon
Ɓe tama
Jogorngal gadanal
Yo mi tam
Yo a tam
Yo o tam
Yo en tam
Yo min tam
Yo on tam
Yo ɓe tam

Inɗe ceekaaɗe e Tamde

Suɓo e inɗe limtaaɗe les ɗoo ɗee goodɗe, ɓoɗɗoyaa (Ɓeydu), ngam ɓeydude ɗe e Saggitorde nde
Ina woodi? Inɗe Firo
tamoowo Oon gonɗo e tamde oo.
tamooɓe Ɓeen wonɓe e tamde ɓee.
tamɗo Oon baɗɗo gollal tamde haa gayni oo.
tamɓe Ɓeen waɗɓe gollal tamdehaa ngayni ɓee.
tamirgal Kuwtorgal gollal tamde
tamirɗe Kuwtorde gollal tamde
tamgol Mbaydi gollal tamde ndi.
tamli Mbaydiiji gollal tamde ɗi.
tamannde Gollal tamde baɗangal ngal, so waɗtotono gane, heen annde wootere woni tamannde
tamanɗe Keewal tamannde

Inɗe ceekaaɗe e Tamde

tamoowo tamooɓe tamɗo tamɓe tamirgal tamirɗe tamal tame tamgol tamli
tamol tami tamdi tamri tamɗi tamannde tamanɗe tamoore tamooje tamo
tame tamre tame

Inɗe ceekaaɗe e Tamde jahduɗe pelle inɗe

tamoowo o tamooba ba tamoori ndi tamowol ngol tamooka ka tamooki ki tamooru ndu tamokal kal tamowal ngal tamowel ngel
tamoongo ngo tamoore nde tamoongu ngu tamoonge nge tamowum ɗum tamowam ɗam tamooɓe ɓe tamooɗe ɗe tamooɗi ɗi tamokon kon


Tamde e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Tamde e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Firo-nanndooji Tamde

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Tamde

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e TamdeCeerno amadaliw ɓeydani en Tamde e deftere ndee.