A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Taggude

Taggude

Taggude ko Daande Baɗowal

Taggude ina waawi ɓaggeede e fannu Jaŋde.

Firo

Renndinde ko wertinoo.
Taggude leeso: tallude leeso e dow mum mbele ittude ɗum ɗoon
Limtude maayɓe e suniiɓe heen: Rajo Muritani ko Aamadu Tijjaani Baal taggatnoo hade hare nde waɗde e leydi ndi.

Ɓeydou firo woɗngo

Firlito baɗal : Taggude

Daande baɗowal

Timmungal gadanal
Mi taggu
A taggu
O taggu
En taggu
Min taggu
On taggu
Ɓe taggu
Timmungal ɗimmal
taggu-mi
taggu-ɗaa
O taggi
taggu-ɗen
Min taggi
taggu-ɗon
Ɓe taggi
Timmungal ɗimmal
Miin taggi
Aan taggi
Kaŋko taggi
Enen taggi
Minen taggi
Onon taggi
Kamɓe taggi
Timmungal ɗimmal
Mbeɗe taggi
Aɗa taggi
Ombo taggi
Eɗen taggi
Emin taggi
Oɗon taggi
Eɓe taggi
Timmungal tataɗal
Mi taggii
A taggii
O taggii
En taggii
Min taggii
On taggii
Ɓe taggii

Jogorngal nayaɓal
Miin taggata
Aan taggata
Kaŋko taggata
Enen taggata
Minen taggata
Onon taggata
Kamɓe taggata
Jogorngal tataɓal
Mi taggat
A taggat
O taggat
En taggat
Min taggat
On taggat
Ɓe taggat
Jogorngal ɗimmal
Mi tagga
taggaa
O tagga
taggen
Min tagga
taggon
Ɓe tagga
Jogorngal gadanal
Yo mi taggu
Yo a taggu
Yo o taggu
Yo en taggu
Yo min taggu
Yo on taggu
Yo ɓe taggu

Inɗe ceekaaɗe e Taggude

Suɓo e inɗe limtaaɗe les ɗoo ɗee goodɗe, ɓoɗɗoyaa (Ɓeydu), ngam ɓeydude ɗe e Saggitorde nde
Ina woodi? Inɗe Firo

Inɗe ceekaaɗe e Taggude

taggoowo taggooɓe tagguɗo tagguɓe taggirgal taggirɗe taggal tagge taggugol tagguli
taggol taggi taggidi taggiri taggiɗi taggannde tagganɗe taggoore taggooje taggo
tagge taggere tagge

Inɗe ceekaaɗe e Taggude jahduɗe pelle inɗe

taggoowo o taggooba ba taggoori ndi taggowol ngol taggooka ka taggooki ki taggooru ndu taggokal kal taggowal ngal taggowel ngel
taggoongo ngo taggoore nde taggoongu ngu taggoonge nge taggowum ɗum taggowam ɗam taggooɓe ɓe taggooɗe ɗe taggooɗi ɗi taggokon kon


Taggude e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Taggude e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Firo-nanndooji Taggude

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Taggude

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e TaggudeCeerno amadaliw ɓeydani en Taggude e deftere ndee.