A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Haalde

Haalde

Haalde ko Daande Baɗowal

Haalde ina waawi ɓaggeede e fannu Jaŋde.

Firo

Yaltinde hito waɗngo konnguɗi degiiɗi, paamniiɗi e hunuko mum.

Ɓeydou firo woɗngo

Firlito baɗal : Haalde

Daande baɗowal

Timmungal gadanal
Mi haal
A haal
O haal
En kaal
Min kaal
On kaal
Ɓe kaal
Timmungal ɗimmal
kaal-mi
kaal-ɗaa
O haali
kaal-ɗen
Min kaali
kaal-ɗon
Ɓe kaali
Timmungal ɗimmal
Miin haali
Aan haali
Kaŋko haali
Enen kaali
Minen kaali
Onon kaali
Kamɓe kaali
Timmungal ɗimmal
Mbeɗe haali
Aɗa haali
Ombo haali
Eɗen kaali
Emin kaali
Oɗon kaali
Eɓe kaali
Timmungal tataɗal
Mi haalii
A haalii
O haalii
En kaalii
Min kaalii
On kaalii
Ɓe kaalii

Jogorngal nayaɓal
Miin haalata
Aan haalata
Kaŋko haalata
Enen kaalata
Minen kaalata
Onon kaalata
Kamɓe kaalata
Jogorngal tataɓal
Mi haalat
A haalat
O haalat
En kaalat
Min kaalat
On kaalat
Ɓe kaalat
Jogorngal ɗimmal
Mi haala
kaalaa
O haala
kaalen
Min kaala
kaalon
Ɓe kaala
Jogorngal gadanal
Yo mi haal
Yo a haal
Yo o haal
Yo en kaal
Yo min kaal
Yo on kaal
Yo ɓe kaal

Inɗe ceekaaɗe e Haalde

Suɓo e inɗe limtaaɗe les ɗoo ɗee goodɗe, ɓoɗɗoyaa (Ɓeydu), ngam ɓeydude ɗe e Saggitorde nde
Ina woodi? Inɗe Firo
kaaloowo Oon gonɗo e haalde oo.
haalooɓe Ɓeen wonɓe e haalde ɓee.
kaalɗo Oon baɗɗo gollal haalde haa gayni oo.
haalɓe Ɓeen waɗɓe gollal haaldehaa ngayni ɓee.
kaalirgal Kuwtorgal gollal haalde
kaalirɗe Kuwtorde gollal haalde
kaalgol Mbaydi gollal haalde ndi.
kaalli Mbaydiiji gollal haalde ɗi.
haalannde Gollal haalde baɗangal ngal, so waɗtotono gane, heen annde wootere woni haalannde
kaalanɗe Keewal haalannde

Inɗe ceekaaɗe e Haalde

kaaloowo haalooɓe kaalɗo haalɓe kaalirgal kaalirɗe kaalal kaale kaalgol kaalli
kaalol kaali kaaldi kaalri kaalɗi haalannde kaalanɗe haaloore kaalooje haalo
kaale haalre kaale

Inɗe ceekaaɗe e Haalde jahduɗe pelle inɗe

kaaloowo o kaalooba ba kaaloori ndi kaalowol ngol kaalooka ka kaalooki ki kaalooru ndu kaalokal kal kaalowal ngal kaalowel ngel
kaaloongo ngo kaaloore nde kaaloongu ngu kaaloonge nge kaalowum ɗum kaalowam ɗam haalooɓe ɓe kaalooɗe ɗe kaalooɗi ɗi kaalokon kon


Haalde e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Haalde e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Firo-nanndooji Haalde

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Haalde

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e HaaldeCeerno amadaliw ɓeydani en Haalde e deftere ndee.