Je suis dans aade
A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Fiicaade

Fiicaade

Fiicaade ko Daande baɗotoongal

Fiicaade ina waawi ɓaggeede e fannu Jaŋde.

Firo

Ɓooltude gawƴal, ɓooltira ɗum hunuko mum.
Ŋappude bannge e hoore nde, seelta gila dow haa les. So joomum welaama rewra noon haa wulnde nde fof ɓooltoo heddoo kaaɗdi ndi ɓoldi.

Ɓeydou firo woɗngo

Firlito baɗal : Fiicaade

Daande baɗotoongal

Timmungal gadanal
Mi fiici
A fiici
O fiici
En piici
Min piici
On piici
Ɓe piici
Timmungal ɗimmal
piicii-mi
piici-ɗaa
O fiicii
piici-ɗen
Min piicii
piici-ɗon
Ɓe piicii
Timmungal ɗimmal
Miin fiici
Aan fiici
Kaŋko fiici
Enen piici
Minen piici
Onon piici
Kamɓe piici
Timmungal ɗimmal
Mbeɗe fiici
Aɗa fiici
Ombo fiici
Eɗen piici
Emin piici
Oɗon piici
Eɓe piici
Timmungal tataɗal
Mi fiiciima
A fiiciima
O fiiciima
En piiciima
Min piiciima
On piiciima
Ɓe piiciima

Jogorngal nayaɓal
Miin fiicotoo
Aan fiicotoo
Kaŋko fiicotoo
Enen piicotoo
Minen piicotoo
Onon piicotoo
Kamɓe piicotoo
Jogorngal tataɓal
Mi fiicoto
A fiicoto
O fiicoto
En piicoto
Min piicoto
On piicoto
Ɓe piicoto
Jogorngal ɗimmal
Mi fiicoo
piic-ɗaa
O fiicoo
piic-ɗen
Min piicoo
piic-ɗon
Ɓe piicoo
Jogorngal gadanal
Yo mi fiico
Yo a fiico
Yo o fiico
Yo en piico
Yo min piico
Yo on piico
Yo ɓe piico

Inɗe ceekaaɗe e Fiicaade

Suɓo e inɗe limtaaɗe les ɗoo ɗee goodɗe, ɓoɗɗoyaa (Ɓeydu), ngam ɓeydude ɗe e Saggitorde nde
Ina woodi? Inɗe Firo

Inɗe ceekaaɗe e Fiicaade

piiciiɗo fiiciiɓe piicotooɗo fiicotooɓe piicorgal piicorɗe piicagol piicali piicol piici
piicdi piicri piicɗi fiicannde piicanɗe fiicoore piicooje fiico piice fiicre
piice

Inɗe ceekaaɗe e Fiicaade jahduɗe pelle inɗeFiicaade e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Fiicaade e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Firo-nanndooji Fiicaade

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Fiicaade

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e FiicaadeCeerno amadaliw ɓeydani en Fiicaade e deftere ndee.