A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K L M MB N ND NG NJ Ŋ O P Q R S T U V W X Y Ƴ Z

Ɗomɗude

Ɗomɗude

Ɗomɗude ko Daande Baɗowal

Ɗomɗude ina waawi ɓaggeede e fannu Jaŋde.

Binndanɗe jowitiiɗe e "Ɗomɗude" - Ɓeydan "Ɗomɗude" winndannde


Firlito baɗal : Ɗomɗude

Daande baɗowal

Timmungal gadanal
Mi Ɗomɗu
A Ɗomɗu
O Ɗomɗu
En Ɗomɗu
Min Ɗomɗu
On Ɗomɗu
Ɓe Ɗomɗu
Timmungal ɗimmal
Ɗomɗu-mi
Ɗomɗu-ɗaa
O Ɗomɗi
Ɗomɗu-ɗen
Min Ɗomɗi
Ɗomɗu-ɗon
Ɓe Ɗomɗi
Timmungal ɗimmal
Miin Ɗomɗi
Aan Ɗomɗi
Kaŋko Ɗomɗi
Enen Ɗomɗi
Minen Ɗomɗi
Onon Ɗomɗi
Kamɓe Ɗomɗi
Timmungal ɗimmal
Mbeɗe Ɗomɗi
Aɗa Ɗomɗi
Ombo Ɗomɗi
Eɗen Ɗomɗi
Emin Ɗomɗi
Oɗon Ɗomɗi
Eɓe Ɗomɗi
Timmungal tataɗal
Mi Ɗomɗii
A Ɗomɗii
O Ɗomɗii
En Ɗomɗii
Min Ɗomɗii
On Ɗomɗii
Ɓe Ɗomɗii

Jogorngal nayaɓal
Miin Ɗomɗata
Aan Ɗomɗata
Kaŋko Ɗomɗata
Enen Ɗomɗata
Minen Ɗomɗata
Onon Ɗomɗata
Kamɓe Ɗomɗata
Jogorngal tataɓal
Mi Ɗomɗat
A Ɗomɗat
O Ɗomɗat
En Ɗomɗat
Min Ɗomɗat
On Ɗomɗat
Ɓe Ɗomɗat
Jogorngal ɗimmal
Mi Ɗomɗa
Ɗomɗaa
O Ɗomɗa
Ɗomɗen
Min Ɗomɗa
Ɗomɗon
Ɓe Ɗomɗa
Jogorngal gadanal
Yo mi Ɗomɗu
Yo a Ɗomɗu
Yo o Ɗomɗu
Yo en Ɗomɗu
Yo min Ɗomɗu
Yo on Ɗomɗu
Yo ɓe Ɗomɗu

Inɗe ceekaaɗe e Ɗomɗude

Suɓo e inɗe limtaaɗe les ɗoo ɗee goodɗe, ɓoɗɗoyaa (Ɓeydu), ngam ɓeydude ɗe e Saggitorde nde
Ina woodi? Inɗe Firo
Ɗomɗoowo Oon gonɗo e Ɗomɗude oo.
Ɗomɗooɓe Ɓeen wonɓe e Ɗomɗude ɓee.
Ɗomɗuɗo Oon baɗɗo gollal Ɗomɗude haa gayni oo.
Ɗomɗuɓe Ɓeen waɗɓe gollal Ɗomɗudehaa ngayni ɓee.
Ɗomɗirgal Kuwtorgal gollal Ɗomɗude
Ɗomɗirɗe Kuwtorde gollal Ɗomɗude
Ɗomɗugol Mbaydi gollal Ɗomɗude ndi.
Ɗomɗuli Mbaydiiji gollal Ɗomɗude ɗi.
Ɗomɗannde Gollal Ɗomɗude baɗangal ngal, so waɗtotono gane, heen annde wootere woni Ɗomɗannde
Ɗomɗanɗe Keewal Ɗomɗannde

Inɗe ceekaaɗe e Ɗomɗude

Ɗomɗoowo Ɗomɗooɓe Ɗomɗuɗo Ɗomɗuɓe Ɗomɗirgal Ɗomɗirɗe Ɗomɗal Ɗomɗe Ɗomɗugol Ɗomɗuli
Ɗomɗol Ɗomɗi Ɗomɗidi Ɗomɗiri Ɗomɗiɗi Ɗomɗannde Ɗomɗanɗe Ɗomɗoore Ɗomɗooje Ɗomɗo
Ɗomɗe Ɗomɗere Ɗomɗe

Inɗe ceekaaɗe e Ɗomɗude jahduɗe pelle inɗe

Ɗomɗoowo o Ɗomɗooba ba Ɗomɗoori ndi Ɗomɗowol ngol Ɗomɗooka ka Ɗomɗooki ki Ɗomɗooru ndu Ɗomɗokal kal Ɗomɗowal ngal Ɗomɗowel ngel
Ɗomɗoongo ngo Ɗomɗoore nde Ɗomɗoongu ngu Ɗomɗoonge nge Ɗomɗowum ɗum Ɗomɗowam ɗam Ɗomɗooɓe ɓe Ɗomɗooɗe ɗe Ɗomɗooɗi ɗi Ɗomɗokon kon


Ɗomɗude e caltuɗe goɗɗe

Caltuka ngoɗka

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Ɗomɗude e Ɗemɗe goɗɗe

Ɗemɗe goɗɗe

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Firo-nanndooji Ɗomɗude

Firo-nanndooji

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.
Weño Ɗomɗude

Weño

Suwaa tawo waɗeede ɗoo, so tawii aɗa anndi, tiiɗno haalan en.

Nate gabbiiɗe e ƊomɗudeCeerno amadaliw ɓeydani en Ɗomɗude e deftere ndee.